Sisätilahygienian kokonaisratkaisujen vienti Saudi-Arabiaan vauhdittuu Turun kauppakorkeakoulun Porin yksikön hankkeessa

IHMEC-hankkeen verkostoitumistyö sai mittavan edistysaskeleen, kun hanke solmi yhteisymmärryssopimuksen saudiarabialaisen terveysalan yrityksen Al-Dawaa Medical Companyn kanssa.
Turun kauppakorkeakoulun Porin yksikön projektitutkija Ibrahim Alzahrani ja Suomen Saudi-Arabian suurlähettiläs Antti Rytövuori

Kuvassa Turun kauppakorkeakoulun Porin yksikön projektitutkija Ibrahim Alzahrani ja Suomen Saudi-Arabian suurlähettiläs Antti Rytövuori.

Turun yliopiston ja Satakunnan ammattikorkeakoulun yhdessä kehittämien sisätilahygienian ratkaisujen vienti on saanut edistysaskeleen Saudi-Arabiassa, kun alan yrityksiä edustava IHMEC-hanke ja Al-Dawaa Medical Services Company Ltd solmivat yhteisymmärryssopimuksen Riadissa. Saudi-Arabiaan myydään sisätilahygienian kokonaisratkaisua, joka sisältää usean yrityksen tuotteita ja osaamista. Uusi kumppani Al-Dawaa käy parhaillaan neuvotteluja kolmen sairaalahankkeen kanssa.

Tilaisuutta isännöi Suomen Saudi-Arabian suurlähettiläs Antti Rytövuori, joka myös edusti suomalaisia terveysalan toimijoita, jotka eivät pandemiatilanteen takia kyenneet matkustamaan paikan päälle.

Hankkeessa mukana olevat yritykset iloitsevat uudesta kumppanuudesta, joka toivon mukaan avaa uusia ovia saudimarkkinoilla.

– Ihannetilanne on päästä mukaan neuvotteluihin jo siinä vaiheessa, kun esimerkiksi uutta sairaalaa tai terveydenhuollon tilaa suunnitellaan. Tässä Turun yliopiston kauppakorkeakoulun tarjoama verkostointiosaaminen ja paikallisten markkinoiden tuntemus on ollut suureksi avuksi, toteaa Iskun kehityspäällikkö Kari Soljamo.

Iskun lisäksi viisi muuta suomalaista yritystä - Abloy, Korpinen, Oras, Lojer ja Teknos - ovat yhdistyneet HygTech allianssiksi, jonka kokonaisratkaisu voi vähentää kosketuksen kautta leviäviä tauteja merkittävästi.

Saudi-Arabia oli valikoitunut sisätilahygienian vientikohteeksi jo ennen koronapandemiaa. Maassa on kiinnitetty infektioiden torjuntaan erityistä huomiota jo ennestään mittavan pyhiinvaellusturismin johdosta. Maassa on lisäksi käynnissä mittava terveydenhuollon uudistus ja useita potentiaalisia sairaalahankkeita. Suuriin projekteihin mukaan pääseminen vaatii kuitenkin paljon työtä ja oikeanlaista verkostoitumista paikan päällä.

– Verkoston luominen IHMEC -projektissa on onnistunut erinomaisesti ja Saudi-Arabian markkinoilla on saavutettu hyviä tuloksia suhteellisen lyhyessä ajassa, toteaa johtaja Meria Heikelä Business Finlandilta.

Sisätilahygienian merkitys kasvanut pandemian aikana

Sisätilahygienia on konsepti, jonka avulla torjutaan infektioiden leviämistä rakennetussa ympäristössä. Konseptia on kehitetty Turun yliopiston kauppakorkeakoulun Porin yksikön, Satakunnan ammattikorkeakoulun ja suomalaisen yritysjoukon kanssa jo pidemmän aikaa, kertovat Tiina Mäkitalo ja Riika Mäkinen.

– Luomamme konsepti on malliesimerkki siitä, miten tutkimustiedon pohjalta on innovoitu ja kaupallistettu tuotteita, Mäkitalo jatkaa.

Sisätilan hygienian merkitys on kasvanut entisestään pandemian aikana, toteaa Arja Heikinheimo Suomen Sairaalatekniikan yhdistyksen toiminnallisen suunnittelun jaoksesta. Suomen Sairaalatekniikan yhdistys on myös mukana IHMEC-hankkeessa.

– On tärkeää tarkastella infektioiden torjuntaa kokonaisuutena. On hyvä, että IHMEC on nostanut esille infektioiden torjunnan mahdollisuuksia koko kiinteistön elinkaaren ajalla suunnittelusta siivoukseen ja huoltoon, Heikinheimo jatkaa.


Lisätietoja:

Tiina Mäkitalo, projektipäällikkö IHMEC-hanke
Turun yliopiston kauppakorkeakoulu, Porin yksikkö
puh. 050 577 3042
tiina.makitalo(at)utu.fi


Riika Mäkinen, erikoistutkija
Satakunnan ammattikorkeakoulu
puh. 044 710 3064
riika.makinen(at)samk.fi