Suomalaista yrittäjyys- ja innovaatiokoulutusta Saudi-Arabiassa

Suomalaiselle tutkimus- ja koulutusosaamisella on kysyntää ympäri maailman. Turun, Tampereen ja Itä-Suomen yliopistojen sekä Åbo Akademin yhteinen koulutusvientiyhtiö Finland University järjestää erilaisia täydennyskoulutuksia sekä Etelä-Amerikassa että Lähi-idässä ja eri puolilla Kaakkois-Aasiaa.

Saudi-Arabiassa pyritään talouden monipuolistamiseen. Yrittäjyys ja innovaatiot onkin nostettu keskeiseksi osa-alueeksi Saudi Mission 2030 -strategiassa. Yliopistot haluavat tarjota opiskelijoilleen osaamista ja mahdollisuuksia yrittäjämäiseen toimintaan.

Yliopisto-opettaja Sanna Ilonen ja yliopistonlehtori Joachim Ramström Turun yliopiston kauppakorkeakoulusta kouluttivat Dammamissa marraskuussa viikon aikana noin 160 saudiarabialaisen Imam Abdulrahman Bin Faisalin yliopiston opettajaa ja henkilökunnan jäsentä sisällyttämään yrittäjyys- ja innovaatiopetusta yliopiston opetusohjelmiin. Saudi-Arabiassa halutaan rakentaa yrittäjyys- ja innovaatio-opintojaksoja eri tieteenaloille.

- Ensimmäiset opintojaksot yrittäjyydestä on polkaistu jo käyntiin ja jatkoa seuraa varmasti lähitulevaisuudessa, kertoo Sanna Ilonen.

- Yrittäjyys- ja innovaatiokasvatusta edistävän workshopin järjestäminen oli meille luontevaa, perustuuhan se täysin osaamiseemme sekä opetuksen että tutkimuksen puolella, täydentää Joachim Ramström.

Koulutuksen lisäksi Ilonen, Ramström sekä mukana ollut koulutusvientikoordinaattori ja asiakkuuspäällikkö Ari Koski osallistuivat konferenssiin ja paneelikeskusteluun Finnish Education Success in Entrepreneurship and Innovation. Konferenssiin osallistui huomattava määrä aiheesta kiinnostuneita yliopistoihmisiä, julkishallinnon edustajia ja yrittäjiä.

Imam Abdulrahman bin Faisal -yliopistossa järjestetty koulutus oli jatkoa vuoden 2018 marraskuussa toteutetulle 4 päivän workshopille Silloin Ramström ja Laura Helle kasvatustieteen laitokselta perehdyttivät opettajia projektioppimisen maailmaan.

- Tuossa koulutuksessa kenties hienointa oli se, että projektioppimisen workshop perustui täysin Porin kampuksen oppimisen osaamiselle. Pystyimme mahtavasti hyödyntämään Integroiva projektioppiminen -kurssin hyviä käytänteitä, iloitsee Ramström.

- Meillä on Suomessa paljon pedagogista ja tiedollista osaamista. Kunhan saamme tuotteistettua ja paketoitua osaamisemme, niin ostajia kyllä löytyy. Tässä tapauksessa hienoa oli se, että vuoden 2018 koulutus sai jatkoa. Se kertoo siitä, että yhteistyötaho on ollut tyytyväinen, toteavat Ramström, Ilonen ja ja Koski.

Panel speakers

Workshop