Suomen Akatemialta rahoitusta Porin yliopistokeskukseen

Sosiaalityön professoriksi juuri nimitetyn Riikka Korkiamäen hankkeessa tutkitaan solidariteetin merkitystä nuorille. Akatemiahanke on Suomen Akatemian kulttuurin ja yhteiskunnan tutkimuksen toimikunnan tärkein rahoitusmuoto tutkimuksen vaikuttavuuden ja uudistumisen edistämiseksi.

Suomen Akatemian kulttuurin ja yhteiskunnan tutkimuksen toimikunta (KY) on myöntänyt lähes 24 miljoonan euron rahoituksen 44 akatemiahankkeelle, jotka muodostuivat kaikkiaan 60 osahankkeesta.

Sosiaalityön professori Riikka Korkiamäen (Tampereen yliopisto, Porin yksikkö, yhteiskuntatieteet) Solidariteetit käytäntöön - Nuorten arkiyhteisöt tunnustuksen lähteenä ja ehkäisevän sosiaalityön areenana (SoliPro) -hankkeessa tutkitaan, mitä solidariteetti merkitsee nuorille ja miten sitä voidaan edistää heidän arkisissa yhteisöissään koulussa, kadulla ja netissä.

Tutkimus tuottaa uudenlaista ajattelua, jonka ytimessä on voimavaralähtöinen ennaltaehkäisevä työskentely nuorten kanssa. Tutkijat hyödyntävät nuorilähtöisiä tutkimusmenetelmiä ja osallistavat nuoria tiedontuotantoon. Aineistoa kerätään verkkoalustalla, ja tutkitaan hetkellisiä sosiaalisia medioita kuten Instagramia ja Snapchatiä.

Hankkeeseen osallistuu myös sosiaali- ja nuorisotyöntekijöitä, jotka yhdessä nuorten ja tutkijoiden kanssa analysoivat, miten solidariteettia voidaan lisätä paikallisissa yhteisöissä tasa-arvon ja elämänlaadun parantamiseksi.

Akatemiahanke on kulttuurin ja yhteiskunnan tutkimuksen toimikunnan tärkein rahoitusmuoto tutkimuksen vaikuttavuuden ja uudistumisen edistämiseksi. Tutkimussuunnitelman korkean tieteellisen laadun ohella toimikunta painottaa rahoituspäätöksissä erityisesti sellaisia akatemiahankkeita, joissa korkea laatu yhdistyy vahvaan akateemiseen ja yhteiskunnalliseen vaikuttavuuteen sekä tieteen uudistumiseen.

Akatemiahankkeen rahoitus käytetään tutkimusryhmän palkkaamiseen ja muihin tutkimuskuluihin. Myönnettävä rahoitus ohjataan suomalaiselle yliopistolle tai tutkimusorganisaatiolle, joka vastaa akatemiahankkeen rahoituksen käytöstä. Akatemiahankerahoitus myönnetään neljäksi vuodeksi.

KY-toimikunta pitää tärkeänä, että akatemiahankkeissa työskentelee eri tutkijanuran vaiheessa olevia tutkijoita. Pääpaino on kuitenkin väitöksen jälkeisen tutkijanuran edistämisessä.

Suomen Akatemian tiedote 24.5.2022 >>