Suomen Kulttuurirahastolta apurahoja Porin yliopistokeskuksen tutkijoille

Suomen Kulttuurirahaston lokakuun hakukierroksella myönnettiin lähes 500 kokovuotista tieteen ja taiteen työskentelyapurahaa.

Suomen Kulttuurirahasto on myöntänyt lokakuun hakukierroksellaan valtakunnallisesti lähes 500 kokovuotista tieteen ja taiteen työskentelyapurahaa. Lokakuun haku on suurin neljästä vuosittaisesta hakukierroksesta.

Satakuntaan myönnettiin seitsemän apurahaa, joista kolme tuli Porin yliopistokeskuksen Digitaalisen kulttuurin, maiseman ja kulttuuriperinnön tutkinto-ohjelmaan sekä yksi Turun yliopiston kauppakorkeakoulun Porin yksikön tutkimusryhmälle.

Apurahan saivat

Filosofian maisteri Minna-Marjukka Heikkilä, kulttuuriperintöä kestävän kaupunkikehityksen voimavarana käsittelevään väitöskirjatyöhön, Eeva Rauhakallion rahastosta 28 000 euroa.

Kauppatieteen tohtori Arja Lemmetyinen ja SusBerg-tutkimusryhmä paikan brändin arvon yhteisluontia, brändiattribuutteja ja toimijoiden sitoutumista käsittelevään tutkimukseen, Kalle ja Dagmar Välimaan rahastosta 32 500 euroa.

Filosofian maisteri Jenna Peltonen, sosiaalisen median koronakulttuuria ja tiedeviestintää käsittelevään väitöskirjatyöhön, kaksivuotisen apurahan ensimmäisen vuoden apurahana, Aino ja Einari Haakin rahastosta 28 000 euroa.

Filosofian tohtori Laura Seesmeri, Borstön saarta maisema- ja taidelähtöisen etnografian näkökulmasta käsittelevään väitöksen jälkeiseen tutkimukseen, Harry Hendusen rahastosta 32 000 euroa.

Lisätietoja Suomen Kulttuurirahaston uutisesta >>