Suomen Kulttuurirahastolta apurahoja Porin yliopistokeskuksen tutkijoille

Suomen Kulttuurirahaston Satakunnan rahasto jakoi 16.5.2023 yhteensä 720 000 euroa. Apurahat jaettiin Satakunnan rahaston vuosijuhlassa Turun yliopiston Rauman kampuksella

Satakunnan Kulttuurirahaston apurahan sai 45 hakijaa, joista yksi tuli Turun kauppakorkeakoulun Porin yksikköön, yksi Digitaalisen kulttuurin, maiseman ja kulttuuriperinnön tutkinto-ohjelmaan ja kaksi Tampereen yliopiston Porin yksikköön sekä yksi Turun yliopiston kauppakorkeakoulun Porin yksikön tutkimusryhmälle.

Apurahan saivat

Kauppatieteiden maisteri Kaisa Aro, brändirakkaudesta paikkabrändien kontekstissa käsittelevään väitöskirjatyöhön, Irma Äärin nimikkoapurahana 28 000 euroa.

Master of Science Matin Beiram Vand, kognitiivisen kuormittavuuden tunnistamista ja monitorointia kuluttajille suunnattujen helppokäyttöisten aivosähkökäyrää mittaavien laitteiden avulla käsittelevään väitöskirjatyöhön, Kaisu ja Antti Ravanin rahastosta 28 000 euroa.

Yhteiskuntatieteiden tohtori Tiina Määttä, nuorten keskinäisen solidaarisuuden ymmärtämisen ja tukemisen mahdollisuuksia koulussa käsittelevään väitöksen jälkeiseen tutkimukseen, Kaarina Vaalannon rahastosta 32 000 euroa.

Yhteiskuntatieteiden maisteri Veera Ojala, Tšernobylin ydintuhoalueen visuaalista kulttuuria alueen vierailijoiden näkökulmasta käsittelevään väitöskirjatyöhön, Yleisrahastosta 14 000 euroa.

Kauppatieteiden tohtori, dosentti Kati Suomi, taiteen tohtori Katriina Heljakka ja professori Kirsi-Mari Kallio, leikillisyyttä yrittäjyyskasvatuksen voimavarana käsittelevään tutkimukseen, Yleisrahastosta 32 000 euroa.

Lisätietoja Suomen Kulttuurirahaston uutisesta >>