Suomen Kulttuurirahaston Satakunnan rahastolta apurahoja tieteelle ja taiteelle

Porin yliopistokeskuksen tutkijat saivat useita apurahoja tieteelliseen työskentelyyn.

Suomen Kulttuurirahaston Satakunnan rahasto jakoi 14.5.2020 yhteensä 53 apurahaa, joiden yhteenlaskettu summa on 656 000 euroa. Poikkeusolojen vuoksi Porissa järjestettäväksi suunniteltu vuosijuhla peruttiin. Jokainen apurahansaaja sai henkilökohtaisesti tiedon saamastaan apurahasta.

Satakunnan Kulttuurirahaston Kärkihankkeet myönnettiin kahdelle hakijalle, joista toinen on Porin yliopistokeskuksen alumnineuvoston puheenjohtaja, FM Tommi Iivonen. Iivoselle myönnettiin 32 000 euroa porilaisten underground -muusikkojen ja -vaikuttajien haastattelemiseen ja haastattelujen litteroimista käsittelevään tutkimukseen.

Porin yliopistokeskuksen tutkijoille myönnetyt apurahat

Kauppat. maisteri Kaisa Aro, 13 000 € brändirakkautta paikkabrändien kontekstissa käsittelevään väitöskirjatyöhön, Teresia Lönnströmin rahastosta

Fil. maisteri Tommi Iivonen, 32 000 € porilaisten underground-muusikkojen ja -vaikuttajien haastattelemista ja haastattelujen litteroimista käsittelevään tutkimukseen, Kärkihankkeena, Yleisrahastosta

Kauppat. maisteri Aki Lehtivuori, 13 000 € ulkoisten kannustimien ja sisäisen motivaation välistä vuorovaikutusta käsittelevään väitöskirjatyöhön, Teresia Lönnströmin rahastosta

Fil. tohtori Rami Mähkä, fil. tohtori Sami Kolamo ja fil. maisteri Taneli Hiltunen, 10 000 € porilaisten jääkiekkoilijoiden ja jalkapalloilijoiden virtuaaliurheilupelaamista käsittelevään tutkimukseen, Yleisrahastosta

Fil. tohtori Jaakko Suominen, fil. maisteri Lilli Sihvonen ja fil. tohtori Maria B Garda, 17 000 € suomalaisen peliteollisuuden historiaa ja kansainvälistymistä vuosina 1917-2020 käsittelevään tutkimukseen, Yleisrahastosta

Kauppat. maisteri Mariia Syväri, 7 000 € startup -yrityksen kestävän liiketoimintamallin rakentumista ja kehitystä käsittelevään väitöskirjatyöhön, Teresia Lönnströmin rahastosta

Kulttuurirahaston uutinen apurahoista