Suomen Kulttuurirahaston Satakunnan rahastolta apurahoja tieteelle ja taiteelle

Porin yliopistokeskuksen tutkijoille myönnettiin useita apurahoja tieteelliseen työskentelyyn.

Suomen Kulttuurirahaston Satakunnan rahasto julkisti 17.5.2021 yhteensä 45 myönnettyä apurahaa, joiden yhteenlaskettu summa on 665 000 euroa.

Porin yliopistokeskuksen tutkijoille toukokuussa 2021 myönnetyt apurahat

Kauppat. maisteri Kaisa Aro 13 000 €, paikkabrändirakkautta käsittelevään väitöskirjatyöhön, Teresia Lönnströmin rahastosta

Fil. maisteri Aura Colliander 13 000 €, muovisen kulttuuriperinnön kestävää säilyttämistä museoissa käsittelevään väitöskirjatyöhön, Yleisrahastosta

Dipl. ins. Antti Halla 26 000 € data-analytiikan hyödyntämistä peltoviljelyssä käsittelevään väitöskirjatyöhön, Kaisu ja Antti Ravanin rahasto II:sta

Yhteiskuntat. tohtori Riikka Korkiamäki ja työryhmä 20 000 €, porilaisten nuorten joukkokokoontumisia yhteisöllisyyden ja paikalliskulttuurin näkökulmasta käsittelevään monitieteiseen tutkimukseen, Yleisrahastosta

Dipl. ins. Osmo Leppäniemi 13 000 €, digitalisaation hyödyntämistä kunnallisessa päätöksenteossa käsittelevään väitöskirjatyöhön, Yleisrahastosta

Kauppat. maisteri Mariia Syväri, 13 000 € startup -yrityksen kestävän liiketoimintamallin rakentumista ja kehitystä käsittelevän väitöskirjatyön loppuunsaattamiseen, Teresia Lönnströmin rahastosta

Fil. maisteri Teemu Väisänen, 26 000 € Saksan ilmavoimien sodanaikaista lentokenttäverkostoa käsittelevään väitöskirjatyöhön, Aili ja Erkki Tuuloksen rahastosta

Suomen Kulttuurirahaston uutinen Satakunnan rahaston apurahoista >>