Suomen Kulttuurirahaston Satakunnan rahastolta apurahoja tieteelle ja taiteelle

Porin yliopistokeskuksen PLoP-tutkimusryhmälle myönnettiin Suomen Kulttuuurirahaston Satakunnan rahaston 40 000 euron Kärkihanke-rahoitus.

Kärkihankerahoituksen saanut tutkijaryhmä: vasemmalta Pauliina Tuomi, Riikka Turtiainen, Elina Vaahensalo, Petri Saarikoski, Jenna Peltonen ja Lilli Sihvonen. Kuva: Hanna-Kaisa Keto

Suomen Kulttuurirahaston Satakunnan rahasto julkisti 17.5.2022 yhteensä 53 myönnettyä apurahaa, joiden yhteenlaskettu summa on 730 000 euroa.

Turun yliopiston Kulttuurituotannon ja maisematutkimuksen tutkinto-ohjelman PLoP (Pori Laboratory of Play) -työryhmälle myönnettiin Suomen kulttuurirahaston Satakunnan maakuntarahaston 40 000 euron Kärkihankerahoitus.

Hanke tutkii viihteellistyvän yhteiskunnan arvoja ja mediakriittisen lukutaidon merkitystä erityisesti Satakunnan alueella. Tutkimuksen tarkoituksena on edistää kriittistä medialukutaitoa avaamalla viihteellistymisen toimintatapoja. Hankkeen tärkein yhteistyökumppani on Yle Pori, jonka kanssa toteutetaan laaja mediakuluttajiin kohdistuva kyselytutkimus.

Hankkeen johtajana toimii tutkijatohtori Pauliina Tuomi. Työryhmä koostuu Turun yliopiston digitaalisen kulttuurin asiantuntijoista: FT, dos. Petri Saarikoski, FT dos. Riikka Turtiainen, FM Lilli Sihvonen ja FM Jenna Peltonen. Hanke käynnistyy 1.9.2022.

Tutkimus lisää tietoisuutta yhteiskunnan viihteellistymisen vaikutustekijöistä, toimijoista ja motiiveista sekä hahmottaa ilmiön vastaanottoa kuluttajatasolla. Miten viihteellistyminen muuttaa normeja, arvokäsityksiä ja valtarakenteita Suomessa? Kohteena ovat eri viihdeteollisuuden muodot televisiosta sosiaaliseen mediaan. Tarkastelussa otetaan huomioon medioiden valtakytkökset talouden, politiikan ja eri instituutioiden välillä.

- Ilmiö linkittyy osaksi laajempaa nykypäivän yhteiskunnan viihteellistymisen viitekehystä, jossa aiemmin "pyhänä" pidetyt teemat muuntuvatkin viihteen polttoaineeksi, hankkeen johtaja Pauliina Tuomi sanoo.

Hankkeen kokoava avainkäsite on ”Dark Play” (suom. synkkä leikki), jolla viitataan kehityksen ongelmallisuuteen ja kaksijakoisuuteen.

Tutkimuksen tulokset julkaistaan niin tieteellisinä referee-artikkeleina alan journaaleissa kuin yleistajuisempina katsauksina ja näkökulmateksteinä, jotka kerätään vapaasti saataville. Artikkelit tarjoavat konkreettisia työkaluja viihteellistymisen muotojen lähdekriittiseen tarkasteluun.

Tekstejä on mahdollista hyödyntää ja soveltaa pedagogisiin käyttötarkoituksiin (esim. peruskoulutuksessa) mediakriittistä analyysia tukevina keskustelun herättäjinä. Tuloksia jalkautetaan näin laajempaan julkiseen keskusteluun erityisesti Satakunnan alueella.

Lisätietoja:
FT Pauliina Tuomi, hankkeen johtaja
pauliina.tuomi@tuni.fi, p. 040 826 2938


Muut SKR:n Satakunnan maakuntarahastolta apurahan saaneet Porin yliopistokeskukseen sidoksissa olevat tutkijat:

Kauppat. maisteri Kaisa Aro 13 000 €, brändirakkaudesta paikkabrändien kontekstissa käsittelevään väitöskirjatyöhön, Yleisrahastosta

Yhteiskuntat. tohtori Suvi Holmberg 30 000 €, etnografiseen tutkimukseen kroonisesti rintasyöpää sairastavien arjesta väitöksen jälkeiseen tutkimukseen, Aili ja Erkki Tuuloksen rahastosta

Fil. maisteri Tommi Iivonen 26 000 €, porilaista underground-musiikin skeneä 1990-luvun alusta 2010-luvulle käsittelevään väitöskirjatyöhön, Yleisrahastosta

Yhteiskuntat. maisteri Veera Ojala 18 000 €, Tšernobylin ydintuhoalueen visuaalista kulttuuria alueen vierailijoiden näkökulmasta käsittelevään väitöskirjatyöhön, Linnea Elgin rahastosta

Suomen Kulttuurirahaston uutinen Satakunnan rahaston apurahoista >>