Suomenlinnaa käsittelevä opintopaketti korkeakouluille ja toiselle asteelle

Opintopaketti avaa maailmanperintökohteen ja asuinpaikan rajoihin liittyviä näkemyksiä, mielikuvia paikan arvosta, sen historian/alueiden esittämisen tavoista sekä kulttuuriperinnön erityispiirteistä

Suomenlinna, Helsinki

Kulttuuriperinnön tutkimuksen Elävä Suomenlinna. Yhteisöjen muuttuva kulttuuriperintö -tutkimus kartoittaa suomenlinnalaisten asukkaiden ja toimijoiden suhdetta muuttuvaan Suomenlinnaan ja Suomenlinnan julkisessa esittämisessä käytettävää kuvastoa. Tutkijoita kiinnostaa myös, kuinka paikkaa brändätään ja miten valikoiduilla näkökulmilla ja tarinoilla ohjataan kokemuksellisuutta.

Tutkimushanke on julkaissut podcast-sarjaan pohjautuvan opetusmateriaalin korkeakouluille ja toiselle asteelle. Yhteiseen tai itsenäiseen, kontakti- tai etäopiskeluun sovellettava ilmainen materiaali on tehty Tieteen tiedotus ry:n tuella.

PDF-muodossa oleva opetusmateriaali on rakennettu Elävä Suomenlinna -podcast-sarjan ympärille. Podcastissa kuullaan monialaisesti tutkijoita, asiantuntijoita sekä paikallisia ääniä. 8-osaiseen sarjaan perustuvassa opetusmateriaalissa on tehtäviä, jotka soveltuvat monialaiseen opetukseen mm. kulttuuriin, matkailuun, maisemaan, mereen ja kaupunkiin liittyvillä kursseilla. Paketissa on ehdotuksia valmiista teemoitetuista osasuorituksista ja tehtävistä, joita opettajat voivat soveltaa omaan opetukseensa.

Avaa täältä Elävä Suomenlinna -opetusmateriaali.