SYNTHETICA-projekti herättää keskustelua tekoälyjen mahdollisuuksista ja vaikutuksista julkaisemalla tekoälyjen presidenttivaalidebatin

Porin yliopistokeskuksen tekoälyä koskevassa tutkimushankkeessa on luotu ainutlaatuinen presidenttiehdokkaiden tekoälydebatti. Debatissa yhdeksän tekoälyä, jotka simuloivat Suomen presidentinvaalien ehdokkaita, ottavat kantaa ajankohtaisiin kysymyksiin sekä haastavat toisensa älykkäässä ja innovatiivisessa keskustelussa.

Kuvakaappaus teköälyn luomista presidenttiehdokkaista debattivideolta.

SYNTHETICA, Suomen Akatemian rahoittama monitieteinen tutkimushanke, joka keskittyy tekoälyn ja ihmisen vuorovaikutuksen heijastusvaikutuksiin ja rajoituksiin työssä, liiketoiminnassa ja yhteiskunnassa. Tutkimushanke on tuottanut uudenlaisia näkemyksiä ja lähestymistapoja tekoälyn rooliin nykyaikaisissa organisaatioissa.

- SYNTHETICA tuo esiin tekoälyn ja ihmisen vuorovaikutuksen monimutkaisuuden ja monimuotoisuuden. Tutkimme, miten tekoäly voi muodostaa yhteisen kielen organisaatioiden kanssa, miten sille annetaan merkityksiä, ja miten se vaikuttaa ihmisten väliseen kommunikaatioon, kommentoi projektin johtaja, professori Pekka Abrahamsson Tampereen yliopiston Porin yksiköstä.

Tutkimuksen keskeisiä teemoja ovat olleet tekoälyn ja organisaatioiden välinen kommunikaatio, tekoälyn merkitys ja sen rajoitteet sekä ihmisen ja koneen välinen vuorovaikutus. Tutkimuksessa yhdistyvät teknologiset, inhimilliset, sosiokulttuuriset ja viestinnälliset näkökulmat.

Hankkeen julkaisema tekoälyjen presidenttivaalidebatti, tarjoaa ainutlaatuisen mahdollisuuden tutustua tekoälyn kykyyn simuloida poliittista keskustelua ja vuorovaikutusta. Samanaikaisesti julkaistava chatbot mahdollistaa suoran keskustelun yksittäisten tekoälyjen kanssa, jotka edustavat presidenttiehdokkaita.

- SYNTHETICA-projekti korostaa tekoälyn ja ihmisen vuorovaikutuksen merkitystä digitaalisessa ympäristössämme. Monitieteellinen tutkimus yhdistää kulttuurin, pelitutkimuksen ja digitaalisen median, haastaen meidät uudelleenarvioimaan suhdettamme teknologiaan, korostaa Vaasan yliopiston professori Tanja Sihvonen.

SYNTHETICAn tavoitteena on ollut tuoda esiin tekoälyyn kytkeytyviä rajoituksia ja ennen kaikkea ottaa käyttöön uusia keinoja keskustella näistä rajoituksista sosiaalisissa, poliittisissa ja tieteellisissä yhteyksissä.

Linkki presidenttivaalidebatiin: http://tinyurl.com/tekoalydebatti
Linkki Chatbottiin: https://gptlaboratory.fi/
YLEn artikkeli aiheesta: Tekoäly teki presidenttiehdokkaista karikatyyrit – testaa keskustelua virtuaaliehdokkaiden kanssa | Satakunta | Yle

Lisätietoja: Professori Pekka Abrahamsson, pekka.abrahamsson(at)tuni.fi, 040 541 5929


___________SYNTHETICA - Tekoälyn ja ihmisen vuorovaikutuksen monitahoiset heijastusvaikutukset ja rajoitukset työssä, liiketoiminnassa ja yhteiskunnassa

SYNTHETICA tutkii tekoälyn ja ihmisen vuorovaikutuksen monitahoisia heijastusvaikutuksia ja rajoituksia työelämän, liiketoiminnan ja yhteiskunnan konteksteissa. Hanke keskittyy nykyaikaisiin datavetoisiin organisaatioihin niiden ICT-kehitys- ja sovelluskäytäntöjen sekä diskursiivisten rakenteiden kautta. Monitieteisessä tutkimushankkeessa teknologinen, inhimillinen, sosiokulttuurinen ja viestinnällinen ulottuvuus yhdistyvät tekoälyn heijastusvaikutuksia tarkasteltaessa. Hankkeen tutkimusteemoja ovat esimerkiksi tekoälyn ja organisaatioiden yhteisen kielen löytäminen (ohjelmistonäkökulma), tekoälylle annetut merkitykset ja niiden rajoittuneisuudet sekä tekoälyn ja ihmisen välinen vuorovaikutus.

SYNTHETICAn tavoitteena on tuoda esiin tekoälyyn kytkeytyviä rajoituksia ja ennen kaikkea ottaa käyttöön uusia keinoja keskustella näistä rajoituksista sosiaalisissa, poliittisissa ja tieteellisissä yhteyksissä.

Hanketta johtaa Pekka Abrahamsson (Tampereen yliopisto) yhdessä Tanja Sihvosen (Vaasan yliopisto) ja Marko Siitosen (Jyväskylän yliopisto) kanssa.

Pekka Abrahamsson on ohjelmistotekniikan professori, jonka tutkimus keskittyy muun muassa tekoälyyn ja erityisesti laajoihin kielimalleihin ohjelmistokehittämisen parissa.

Tanja Sihvonen on viestintätieteiden professori, jonka tutkimus keskittyy muun muassa digitaaliseen mediaan ja pelitutkimukseen ja erityisesti tekoälyyn lyhytvideoissa.

Marko Siitonen on kulttuurienvälisen ja teknologiavälitteisen viestinnän professori, jonka tutkimus keskittyy muun muassa ihmisen ja viestintäteknologian väliseen suhteeseen ja erityisesti uusien teknologioiden merkityksellistämiseen ja käyttötapoihin.