Tampereen yliopisto vahvistaa tietotekniikan opetustarjontaa Porissa ja Seinäjoella - tarjolla maksutonta ohjelmistoalan koulutusta

Opinnot tarjotaan verkkokursseina FITech-verkoston kautta. Koulutus järjestetään yhteistyössä Tampereen yliopiston informaatioteknologian ja viestinnän tiedekunnan, Porin yliopistokeskuksen ja Seinäjoen yliopistokeskuksen välillä.
Tampereen yliopisto vahvistaa lukuvuonna 2021-2022 tietotekniikan opetustarjontaansa Seinäjoen ja Porin yksiköissään tarjoamalla maksutonta ohjelmistoalan koulutusta. Opinnot tarjotaan FITech-verkoston kautta, mutta lisäksi opintoihin järjestetään oppimisen tueksi paikalliset alan asiantuntijoiden vetämät harjoitusryhmät Porin yliopistokeskuksen ja Seinäjoen yliopistokeskuksen kampuksilla.

Lukuvuonna 2021-22 on tarjolla vähintään kolme FITech-verkoston verkkokursseina suoritettavaa tietotekniikan opintojaksoa, joissa opiskellaan ohjelmistohankkeissa tarvittavia ohjelmointitekniikoita, web-sovellusten perusteita ja ohjelmistohankkeen johtamista. Verkkokurssit mahdollistavat joustavan ja työelämään sopivan tavan opiskella ja kasvattaa osaamista, mutta paikallisesti toimivat ryhmät tuovat tukea opintoihin ja alan osaajat voivat verkostoitua keskenään.

Tampereen yliopiston on tarkoitus laajentaa tietotekniikan opetuksen tarjontaa edelleen lukuvuonna 2022-2023 Porissa ja Seinäjoella. Nyt tarjolla olevat jaksot voi sisällyttää myöhempiin tietotekniikan tai tietojenkäsittelyn tutkintoihin.

Ohjelmistoalan kehitystä ja kasvua seuraava Sykemittari julkaisi kesäkuun alussa tiedotteen alan kasvunäkymistä. Tiedotteen mukaan ohjelmistoala kasvaa ennätysvauhtia ja samalla tarvitaan valtava määrä uusia osaajia. Alan oman kasvun lisäksi ohjelmistoala luo digitaalista kilpailukykyä ja kasvuvoimaa muihin yrityksiin, sillä lähes alasta riippumatta ohjelmistoja kehittämällä ja niitä hyödyntämällä voidaan luoda parempaa tuottavuutta, kilpailukykyä, kasvua ja työtä.

Insta Automation Oy:n liiketoimintajohtaja Mika Riikonen on tyytyväinen alan koulutuksen lisäämiseen Porissa.

- Näemme tällaisen koulutuksen todella hyvänä, sillä koulutus ja resurssien saatavuus mahdollistaa palveluiden tuottamisen Satakunnassa. Instan tavoitteena on laajentaa palveluitaan Porin suunnalla, ja uusien digiosaajien avulla voimme tuottaa sellaisia palveluita, jotka auttavat asiakkaitamme hyödyntämään teollisuusautomaatiota ja digitalisaatiota entistä paremmin.

Myös Satakunnan kauppakamarin toimitusjohtaja Minna Nore näkee alan potentiaaliset kasvumahdollisuudet.

- Porin yliopistokeskuksen uudistuva kurssitarjonta tarjoaa taas hyviä kehitysaskelia kohti yhä monipuolisempaa mahdollisuutta kouluttautua akateemisesti Porissa. Uusin tulokas kurssitarjonnassa kehittää digimaailman taitoja, joiden merkitys tulevaisuudessa aivan varmasti kasvaa. Kaikki, mikä voi digitalisoitua, digitalisoituu.

Lukuvuonna 2021-22 tarjottaviin syksyn FITech-jaksoihin voi jo ilmoittautua >>

Yliopistokeskuksissa toteutetaan vähintään nämä FITech-jaksot:

  • Web development I (ilmoittautuminen 22.8 mennessä)
  • Ohjelmointi 3
  • Software product and process management

Lisätietoja

Eija Reinikka, eija.reinikka(at)tuni.fi
palveluasiantuntija
Tampereen yliopisto Pori

Mikä FITech? FITech ICT on vuonna 2019 perustettu innovaatioyhteisö, jonka tavoitteena on helpottaa kansallisesti tunnistettua ICT-alan osaajapulaa täydennyskoulutuksen keinoin. Yhä useammalla alalla kohdataan jonkinlainen digitaalinen murros, jonka myötä ICT-alan osaamisen merkitys alalla korostuu. FITechin innovaatioyhteisö on teknologiaosaajien sijoitus tulevaisuuteen: opiskelijat, tutkijat ja yritykset tekevät nyt yhteistyötä sen eteen, että Suomi ja yritykset saavat tekniikan ja ICT-alan huippuosaajia ja maailma innovaatioita. FITech ICT | Tampereen korkeakouluyhteisö (tuni.fi)