Tampereen yliopiston ja Turun yliopiston Porin yksiköille EAKR-rahoitusta

Maakuntahallitus kohdensi EAKR-rahoitusta kahdeksalle hankekokonaisuudelle noin 3,3 miljoonaa euroa; hankkeet on esitelty alla. Maaliskuun 4. päivä asti auki olevassa Satakuntaliiton EAKR-haussa on jaossa 1,2 M€. Kuluneella ohjelmakaudella on Satakuntaliitosta jaettu noin 18,5 M€ yhteensä noin 70 hankkeeseen.

Satakunta DigiHealth -hankkeessa luodaan digitaalisten palveluiden ja hyvinvointiteknologian osaamiseen, kehittämiseen ja innovointiin liittyvä ekosysteemi. Ekosysteemi muodostuu laajasta toimijaverkostosta sekä työkalupakista, joka tarjoaa monipuolisesti vaihtoehtoja uusien digi- ja teknologiainnovaatioiden suunnitteluun, testaamiseen, kehittämiseen ja palvelumuotoiluun. Hankkeen toteuttamisaika on 1.1.2019–31.12.2021. Toteuttaja on Prizztech Oy ja osatoteuttajat ovat Satakunnan ammattikorkeakoulu, Tampereen korkeakoulusäätiö sr, Satakunnan koulutuskuntayhtymä ja Länsirannikon Koulutus Oy WinNova. Myönnetty rahoitus on 900 000 €.

Kumppanuusakatemia -hankkeen tavoitteena on kehittää ikäihmisten kanssa työskentelevien tahojen kumppanuus- ja verkosto-osaamista sekä lisätä ymmärrystä asiakaslähtöisyyden merkityksestä palveluiden kehittämisessä. Hankkeen tavoitteena on edistää yksityisen ja kolmannen sektorin integrointia osaksi ikäihmisten monitoimijaverkostoa. Lisäksi hankkeessa kehitetään sähköinen alusta (työnimi KumppanuusAkatemia) ikäihmisten hoitoon osallistuvien tahojen verkottamiseen ja verkosto-osaamisen kehittämiseen. Hankkeen toteuttamisaika on 1.1.2019–28.2.2021. Toteuttaja on Turun yliopisto. Myönnetty rahoitus on 382 592 €.

Vähemmällä enemmän - kohti kiinteistöjen energiaminimiä (Kiemi) -hankkeen tavoitteena on parantaa kiinteistöjen energiatehokkuutta löytämällä kunkin kiinteistön käyttötarkoitukseen sopiva ”energiaminimi”. Hankkeessa keskitytään erityisesti vanhempaan kiinteistökantaan, joka on energiatehokkuudeltaan heikko ja jossa on suuri energiansäästöpotentiaali. Hankkeen toteuttamisaika on 1.1.2019 – 31.12.2021. Toteuttaja on Tampereen korkeakoulusäätiö sr. Myönnetty rahoitus on 408 345 €.

Tulevaisuuden sairaala innovaatioalustana -hankkeen tavoitteena on rakentaa tulevaisuuden sairaalan avoin innovaatioalusta, digitaalinen palvelujärjestelmä, toimintamalli ja hyvät käytänteet. Innovaatioalustassa pilotoidaan, kokeillaan, testataan ja demonstroidaan digitaalisen palvelujärjestelmän komponentteja kliinisessä ympäristössä. Hankkeen toteuttamisaika on 1.1.2019 – 31.12.2021. Toteuttaja on Satakunnan ammattikorkeakoulu. Myönnetty rahoitus on 571 800 €.

Kriittisten kierrätysmetallien koetehdas-konsepti -hankkeen tavoitteena on kehittää Satakuntaan osaamiskeskittymää, vetovoimaista kehitysympäristöä ja toimintatapaa – kriittisten kierrätysmetallien koetehdas-konseptia. Osaamiskeskittymä valmistautuu vastaamaan täyssähköisen yhteiskunnan mukanaan tuomiin värimetalliklusterin haasteisiin ja mahdollisuuksiin. Hankkeen toteuttamisaika on 1.1.2019 – 31.12.2021. Toteuttaja on Prizztech Oy. Myönnetty rahoitus on 441 357 €.

Älykkäästi sähköistyvä Satakunta - älysähkö -hankkeen (investointi ja kehittäminen) tavoitteena on vastata työ- ja elinkeinoministeriön älyverkkotyöryhmän visioimiin sähköjärjestelmien haasteisiin. Työryhmän mukaan älykkään sähköjärjestelmän tulee huomioida teknologian, laitteiden, tiedonhallinnan lisäksi asiakkaiden, sähkömarkkinoiden, liiketoimintamallien sekä lainsäädännön näkökulmat. Hankkeen toteuttamisaika on 1.1.2019–31.12.2021. Toteuttaja on Satakunnan ammattikorkeakoulu. Myönnetty rahoitus on 245 552 € ja 17 700 €.

ISTLAB - Intelligent Shipping Technology Test Laboratory -hankkeen lähtökohtana on merenkulun yleinen digitalisaation, automaation ja autonomian lisääntyminen. Älykkäät väylät, älykkäät satamat, etäluotsaus ja etäohjattavien ja miehittämättömien laivojen asteittainen käyttöönotto, merkitsevät teknologista murrosta, jonka ennustetaan aiheuttavan lähivuosina ja vuosikymmeninä mullistuksen koko meriklusteriin. Hankkeen toteuttamisaika on 1.1.2019–31.12.2021. Toteuttaja on Satakunnan ammattikorkeakoulu ja osatoteuttajina Maanmittauslaitos, Paikkatietokeskus ja Ilmatieteenlaitos. Myönnetty rahoitus on 347 949 €.

Skills4Growth: Sinisen ja vihreän kasvun edellyttämän osaamisen kehittäminen kansainvälisillä koulutushankkeilla -hankkeen tavoitteena on vahvistaa Satakunnan kansainvälisiä verkostoja ja kansainvälistä tutkimus- ja kehittämistoimintaa sinisen ja vihreän kasvun edellyttämän osaamisen kehittämiseksi eurooppalaisessa yhteistyössä. Hankkeen toteuttamisaika on 1.3.2019–31.5.2020. Toteuttaja on Satakunnan ammattikorkeakoulu. Myönnetty rahoitus on 20 570 €.