Tampereen yliopiston Porin yksikössä tarjolla maksuttomia FITech- tekniikan verkostoyliopiston kursseja

Tampereen yliopiston Porin yksikkö tarjoaa maksuttomia FITech-kursseja mm. mobiiliohjelmoinnista, järjestelmien tietoturvasta ja IoT:n liiketoimintamahdollisuuksista. Tutustu tarjontaan ja tule mukaan!

Tekniikan alan verkostoyliopisto FITech (Finnish Institute of Technology) on perustettu vuonna 2017. Perustajajäseniä ovat Suomen seitsemän tekniikan alalla toimivaa yliopistoa, Teknologiateollisuus ry sekä Tekniikan Akateemiset ry (TEK). Joulukuussa 2019 myös Jyväskylän yliopisto liittyi verkostoyliopiston jäseneksi. FITech perustettiin lisäämään yhteistyötä tekniikan alalla. Tavoitteena on ohjata tekniikan alan osaajia Suomen kasvualoille ja vastata tekniikan alalla nouseviin osaajatarpeisiin.

Tutustu Tampereen yliopiston Porin yksikön tarjoamiin maksuttomiin FITech-kursseihin:

Mobiiliohjelmointi - Tutustu langattomien päätelaitteiden, kuten matkapuhelimien ja tablettien, ohjelmointiin ja sovellusten erityispiirteisiin. Mobiililaitteen ohjelmointiin tutustutaan esimerkkiohjelmilla ja niihin liittyvien ohjelmointiharjoitustehtävien avulla.

Järjestelmien tietoturva - Opi ymmärtämään tietoteknisten järjestelmien tietoturvan vaatimuksia sekä tiedostamaan järjestelmissä esiintyviä heikkouksia tietoturvan kannalta. Kurssin käytyäsi osaat parantaa järjestelmien tietoturvaa ja kehittämään turvallisia kokonaisuuksia sekä etsimään tiedettyjä heikkouksia.

Introduction to API economy - Learn the basics of why API economy is important part of economy, and how to inject APIs into the strategy of an organisation. The focus of this course is more in providing open APIs than in internal or private APIs, but you will get to understand all types of APIs.

IoT teollisessa liiketoiminnassa - Opi soveltamaan osaamistasi löytääksesi yritykselle uusia IoT:n luomia liiketoimintamahdollisuuksia. Kykenet kurssin jälkeen arvioimaan, miten IoT-ratkaisut hyödyntävät yrityksen liiketoimintaa. Opit analysoimaan, mitä tietotekniikan eri osa-alueisiin liittyviä tietoja ja taitoja IoT-projektin toteuttamisessa tarvitaan. Opit myös analysoimaan ja vertailemaan IoT-projektiin liittyviä erilaisia teknisiä toteutusvaihtoehtoja.

Johdanto datatieteeseen - Datatiede rakentuu neljän laajan kokonaisuuden varaan: liiketoimintaosaaminen, ohjelmointi- ja tietokantaosaaminen, tilastollinen analyysi ja datalähtöinen viestintä ja visualisointi. Kurssilla syvennytään näihin aiheisiin datatieteen näkökulmasta.

Lisätietoja löydät Tampereen yliopiston Porin yksikön sivuilta >