Tekniikan ja kauppatieteiden hakijamäärät nousivat kevään yhteishaussa

Valtakunnallinen yhteishaku päättyi keskiviikkona 1.4.2020 klo 15.00. Porin yliopistokeskuksessa tekniikan ja kauppatieteiden hakijamäärät nousivat. Myös uusi Hyvinvointipolitiikan ja yhteiskunnan tutkimuksen maisteriohjelma kiinnosti hakijoita.

Kauppatieteet kiinnostivat jälleen kevään yhteishaussa. Turun kauppakorkeakoulun Porin yksikköön tuli yhteisvalinnassa 1609 hakemusta. Hakijamäärä nousi viime vuodesta 11 %. Asiantuntijaorganisaatioiden liiketoimintaosaamisen maisteriohjelmaan vastaanotettiin kaikkiaan 254 hakemusta.

Tampereen yliopiston Porin yksiköt kasvattivat myös hakijamääriä. Johtamisen ja tietotekniikan tutkinto-ohjelmaan vastaanotettiin 258 hakemusta. Hakijamäärä nousi 43 % viime vuoteen verrattuna. Sosiaalityön maisteriohjelmaan tuli 170 hakemusta ja uudistettuun Hyvinvointipolitiikan ja yhteiskunnan tutkimuksen maisteriohjelmaan 75 hakemusta.

Turun yliopiston Kulttuurituotannon ja maisemantutkimuksen tutkinto-ohjelmaan pyrki 77 ylioppilaspohjaista hakijaa. Erillisvalinnassa hakijoita oli 16.

Lisätietoa:
Turun yliopiston kauppakorkeakoulu, Porin yksikkö: johtaja Kirsi Liikamaa, kirsi.liikamaa@utu.fi, puh. 050 520 0787

Turun yliopisto, Kulttuurituotannon ja maisemantutkimuksen koulutusohjelma: professori Anna Sivula, anna.sivula@utu.fi, puh. 050 328 9375

Tampereen yliopiston Porin yksikkö (tekniikka): professori Marko Seppänen, marko.seppanen@tuni.fi, puh. 040 588 4080

Tampereen yliopiston Porin yksikkö (yhteiskuntatieteet): yliopistonlehtori Eriikka Oinonen, eriikka.oinonen@tunif.i, puh. 050 318 6174