Tekoäly esittelee tekoälytyökaluja

Teknologiayritysten modernisointiin tähtäävän hankkeen asiantuntijat valjastivat tekoälyn esittelemään tekoälytyökaluja eli ohjasivat ChatGPT:n muotoilemaan aiemmin luotua materiaalia uudella tavalla. Tuloksena syntyi elinkeinoelämän edustajille suunnattu raportti, jossa esitellään generatiivisen tekoälyteknologian vaikutuksia sisältöjen tuottamiseen ja sisällöntuotannon automatisointiin.


​​​​​​​Porin yliopistokeskuksessa toimiva, Tampereen yliopiston informaatioteknologian ja viestinnän tiedekuntaan kuuluvan SEIntS-tutkimusryhmä yhdessä Satakunnan ammattikorkeakoulun asiantuntijoiden kanssa on tarttunut tekoälyn mahdollisuuksiin uudella tavalla. TEMOTERO-hankkeessa tähdätään Satakunnan yritysten tuotannon ja teknologiapalveluiden modernisointiin tekoälyn ja robotiikan avulla.

Hankkeessa suunnitellaan ja testataan satakuntalaisten yritysten tarpeisiin vastaava modernisointipalvelu, joka tarjoaa erityisesti pk-yrityksille kokeiluja ja Proof of Concept -pilotteja. Tavoitteena on tunnistaa ja valita automaatiota, robotiikkaa ja tekoälyä hyödyntäviä yrityksiä kokeiluihin, vahvistaen niiden kasvumahdollisuuksia.

Viimeisimpänä hankkeessa on tuotettu tekoälytyökaluja käsittelevä raportti, joka avaa lukijalleen pääsyn maailmalla tarjolla oleviin tekoälyä hyödyntäviin sovelluksiin. Varsinainen työkalujen esittely on koostettu jo vuonna 2023, ja nyt se on muotoiltu uudelleen tekoälyn avulla. Eli tarjolla on tekoälyä hyödyntäviä sovelluksia tekoälyn esittelemänä.

Toteutuksessa hyödynnettiin ChatGPT:tä ja sen Custom Instructions -toimintoa. Sen avulla luotiin automaattinen prosessi, jossa aiemmin tekniseen esitystapaan luotua sisältöä muotoillaan uudelleen elinkeinoelämän edustajien näkökulmaa huomioiden. Teknologiayritysten modernisoinnin tueksi laadittu raportti analysoi 85 eri aloille tarkoitettua työkalua. Raportti tuo esiin, kuinka generatiivisen tekoälyn (Generative Artificial Intelligence, GenAI) teknologia vaikuttaa sisällön tuottamiseen ja tuotannon automatisointiin.

Raportti on suunnattu Satakunnan elinkeinoelämän edustajille sekä muille tekoälyteknologiasta kiinnostuneille. Se vauhdittaa työkaluihin tutustumista ja auttaa löytämään uusia keinoja liiketoiminnan tehostamiseen. Tavoitteena on myös rohkaista yrityksiä innovoimaan uusia tekoälyn hyödyntämiskohteita. Raportissa kerrotaan myös ohjausprosessin kehittämisen aikana havaituista haasteista ja rajoituksista.
​​​​​​​