Tommi Iivonen alumnineuvoston uudeksi puheenjohtajaksi

Porin yliopistokeskuksen alumnineuvosto valitsi huhtikuun kokouksessaan puheenjohtajaksi FM Tommi Iivosen.

Iivosen tavoitteita alkavalle puheenjohtajakaudelle ovat uusien alumnien saaminen mukaan toimintaan sekä sidosryhmäverkostojen kehittäminen.

- Puheenjohtajakaudellani alan viedä läpi edellisellä kaudella sovittua strategiaa ja pyrin erityisesti siihen, että uudet alumnit löytävät yliopistokeskuksen alumnitoiminnan heti valmistuttuaan. Tähän pääsen tosin paremmin kiinni vasta myöhemmin, sillä ihmisten kasvokkain tapaaminen on mielestäni paras tapa saada uudet kiinnostumaan, Iivonen kertoo.

Hän toivoo myös uusia perinteitä alumneille. Yksi uusista tapahtumista tulee olemaan syksyisin järjestettävä rento alumnitapaaminen. Tapaamiseen pyritään saamaan mukaan myös yrityksiä, yhdistyksiä ja muita organisaatioita, joilla on kytkentöjä yliopistokeskukseen ja alumneihin.

- Tämä osaltaan edesauttaisi myös uusien kiinnostuneiden integroitumista, sillä verkostoituminen on kaikkialla yksi alumnitoiminnan tarkoituksista. Toivon, että tässä myös yritykset ja muut tahot tulevat vastaan. Esimerkiksi eri museoihin yliopistokeskukselta on jo hyviä yhteyksiä ja näkisin, että tässä olisi mahdollisuuksia yhteistyöhön, Iivonen sanoo.

Iivonen on koulutukseltaan filosofian maisteri ja valmistunut vuonna 2016 Porin yliopistokeskuksesta Kulttuurituotannon ja maisemantutkimuksen koulutusohjelmasta pääaineenaan kulttuuriperinnön tutkimus.

Kuva: Aapo Nissi