Tukeakotiin.fi -palveluhakemisto on avattu ikäihmisten kotona asumisen tueksi Satakunnassa

www.tukeakotiin.fi on ilmainen palveluhakemisto, josta löytyvät Satakunnan alueen ikäihmisten kotona asumista tukevat palvelut ja palveluntarjoajat. Satakunnasta on löytynyt tahtoa ja innostusta palveluhakemiston kehittämiseen eri toimijoiden välisenä yhteistyönä.

Hakemiston kehittämisellä on vastattu ikäihmisten palveluiden parissa toimivien ammattilaisten esiin nostamaan aitoon tarpeeseen löytää palveluja helpommin.

Hakemiston avulla ikäihminen ja omainen voivat tutustua palveluihin yhdessä osoitteessa tukeakotiin.fi.

Palveluhakemisto on kehitetty osana Euroopan aluekehitysrahaston rahoittamaa KumppanuusAkatemia -hanketta Turun yliopiston kauppakorkeakoulun Porin yksikössä.

Tukeakotiin.fi tuo monipuolisesti yhteen eri palveluntuottajien palvelut

Satakunnasta on löytynyt tahtoa ja innostusta palveluhakemiston kehittämiseen eri toimijoiden välisenä yhteistyönä. Yhteinen tavoite on saavutettu, kun julkisen sektorin, yritysten, järjestöjen, seurakuntien ja muiden yhteisöjen palveluja löytyy nyt koottuna samalta sivustolta. Tietoa ikäihmisten kotona asumista tukevista palveluista on helppo hyödyntää, kun tieto löytyy yhdestä osoitteesta. Palveluhakemiston kehittämisessä on ollut mukana useita palveluntuottajia ja myös ikäihmisten toiveita on kuultu. Tarve palveluhakemistolle on ollut suuri, ja odotukset sen hyödyistä ovat innostuneet.

”Tämä olisi loistava palvelu, jos löytyisi näin kattavasti yhdestä osoitteesta. Tiedon löytyminen on ollut haastavaa. vaikka on nettikin. Paikalliset palvelut ovat aika lailla hakusessa.” (kyselyn osallistuja syksyllä 2020)

Palveluhakemistoa on helppo käyttää

Tukeakotiin.fi -palveluhakemisto on suunniteltu helppokäyttöiseksi ja sopivimmat kotona asumista tukevat palvelut löytyvät hakutoimintojen avulla nopeasti. Hakukentästä voi valita kuntakohtaiset palveluntarjoajat ja hakua voi tarkentaa esimerkiksi palveluiden sisällön, maksullisuuden tai kielen perusteella.

Esimerkiksi ikäihmisen omassa kunnassa kotisairaanhoitoa tai siivouspalvelua tuottavat palveluntuottajat löytyvät nyt parilla hiiren napsautuksella. Hakemistosta löytyy ikäihmisen kotona toteutettavien palvelujen lisäksi myös muita kotona asumista tukevia palveluita, kuten vertaistukiryhmiä. Jokaisesta palvelusta löytyy tarkemmat kuvaukset ja yhteystiedot. Hakutulokset ja palveluiden tiedot voi myös tulostaa tai tallentaa.

Ikäihmisen kotona asumisen tukeminen on kaikkien etu

Palveluhakemisto toimii työkaluna kotona asumista tukevia palveluja kaipaaville ja etsiville ikäihmisille, heidän omaisilleen ja hoidosta vastaaville. Se tarjoaa palveluntarjoajille kanavan tuoda esiin palvelujaan ja löytää myös uusia yhteistyömahdollisuuksia. Ikäihmisen näkökulmasta on tärkeää, että palveluita löytää helposti juuri silloin kun niitä tarvitsee. Palveluhakemistosta löytyvien yhteystietojen ansiosta apu kotiin voi olla vain yhden puhelinsoiton päässä.

Lisätietoa: Projektitutkija Mirje Halla, Turun yliopisto mirje.halla@utu.fi


KUMPPANUUSAKATEMIA-HANKE
KumppanuusAkatemia-hankkeen tavoitteena on ikäihmisten koti- ja omaishoidon kehittäminen Satakunnassa, asiakaslähtöisyyttä ja palveluntuottajista koostuvan verkoston toimintaa tukien. Hanke edistää kumppanuutta julkisen, yksityisen ja kolmannen sektorin ikäihmisten palveluntuottajien välillä mm. erilaisten tapaamisten ja työryhmien kautta, jakamalla tietoa ja tutkimustuloksia sekä toteuttamalla sähköisen alustan verkoston toimintaa tukemaan. KumppanuusAkatemia on Turun yliopiston kauppakorkeakoulun Porin yksikön EAKR-rahoitteinen, kaksivuotinen (2019–2021) aluekehittämishanke.