Turun kauppakorkeakoulun Porin yksikön Lauri Lepistö palkittiin erinomaisesta opettamisesta

Yliopistonlehtori Lauri Lepistölle myönnettiin Opetuspalkinto ansioituneesta laskentatoimen ja rahoituksen opetuksesta. Lepistö on erityisesti onnistunut huomioimaan erilaiset oppijat ja luomaan tavallisuudesta poikkeavia oppimismenetelmiä.

Turun kauppakorkeakoulun Porin yksikössä työskentelevä yliopistonlehtori Lauri Lepistö on saanut tämänvuotisen Suomen Ekonomien myöntämän 6000 euron opetuspalkinnon. Palkinto myönnetään vuosittain opettajalle, joka on kehittänyt kauppatieteellisen koulutuksen laatua merkittävästi.

Tänä vuonna palkinnon teemana oli global mindset. Palkittavaksi etsittiin opettajaa tai tiimiä, joka on parhaiten kyennyt tuomaan esille uudenlaista kansainvälistä ajattelua sekä opetuksen sisällöissä että kokonaisvaltaisesti opettamisen tavoissa.

Palkinnon perusteissa todetaan, että Lepistö on luonut haastavasta aiheesta kokonaisuuden, joka huomioi erilaiset oppijat. Lisäksi Lepistön opetuksen toteutustapa sitouttaa opiskelijat työskentelemään ryhmässä ja toimimaan yhdessä. Lepistön opetustapaa kuvataan eettiseksi, tasapuoliseksi, ystävälliseksi ja keskustelevaksi.

Lepistöä ehdotti palkittavaksi opiskelijayhdistys Porin Kylterit. Porin Kylterit ry:n koulutuspoliittinen vastaava Julia Lehtola kertoo, että vaihtelevat työskentelytavat, kuten case-esimerkit, tarinat ja posterinäyttely tekevät Lepistön kursseista mielenkiintoisia opiskelijoille.

- Hän pyrkii vuorovaikutukseen opiskelijoiden kanssa ja kannustaa oivaltamaan asioita, Lehtola kiittää.

Lauri Lepistö painottaa yhdessä oppimisen merkitystä.

- Olen kiitollinen minulle myönnetystä opetuspalkinnosta. Minulle opettaminen on molemminpuolista vuorovaikutusta, jossa opettaja ja opiskelijat oppivat yhdessä opiskeltavasta asiasta. Opiskelijoiden palautteen avulla pystyn kehittämään opetusmenetelmiä ja -sisältöjä.

KTT Lauri Lepistö työskentelee laskentatoimen ja rahoituksen yliopistonlehtorina Turun kauppakorkeakoulun Porin yksikössä.

Lisätiedot:

Mika Parkkari
Koulutuspolitiikan erityisasiantuntija, Suomen Ekonomit
mika.parkkari(at)ekonomit.fi
p. 0400 802 145

Lauri Lepistö
yliopistonlehtori, laskentatoimi ja rahoitus
lauri.lepisto(at)utu.fi
p. 050 358 0616