Turun yliopisto ja Satakunnan Museo tiivistävät yhteistyötään

Satakunnan Museo ja Turun yliopiston humanistisen tiedekunnan Kulttuurituotannon ja maisemantutkimuksen koulutusohjelma solmivat yhteistyösopimuksen.

Satakunnan Museon ja Kulttuurituotannon ja maisemantutkimuksen koulutusohjelman yhteistyö on ollut monipuolista aina 2000-luvun alkupuolelta saakka eli siitä lähtien, kun koulutusohjelma aloitti toimintansa Porin yliopistokeskuksessa.

Satakunnan Museon museonjohtaja Juhani Ruohosen mukaan yhteistyösopimus syventää ja selkeyttää yhteistyötä.

- Koulutusohjelmalla ja museolla on ollut monia yhteisiä näyttely-, seminaari- ja tutkimushankkeita. Yhteistyössä on järjestetty kursseja, jotka ovat palvelleet sekä museon että koulutusohjelman tavoitteita. Museo on tarjonnut aineistojaan opetuksen ja opinnäytteiden käyttöön ja museon henkilökunta on luennoinut säännöllisesti varsinkin museologian oppiaineessa.

- Museon ja yliopiston välinen yhteistyösopimus mahdollistaa yhteistyön kehittämisen entistä pitkäjänteisemmin ja tavoitteellisemmin kokonaisuutena, toteaa Turun yliopiston humanistisen tiedekunnan dekaani Jaakko Suominen. Turun yliopiston humanistinen tiedekunta onkin alkanut solmia sopimuksia pääyhteistyökumppaneidensa kanssa.

Porin yliopistokeskuksen varajohtajan, Kulttuurituotannon ja maisemantutkimuksen koulutusohjelman johtajan ja kulttuuriperinnön tutkimuksen professorin Anna Sivulan mukaan yhteistyötä on toki tehty jo pitkään, ja sopimus on ikään kuin sinetti hyville käytännöille.

- Satakunnan Museo on jo lähes kaksikymmentä vuotta ollut yksi Kulttuurituotannon ja maisemantutkimuksen koulutusohjelman tärkeimmistä yhteistyökumppaneista. Satakunnan Museolla on koko koulutusohjelman historian ajan ollut merkittävä rooli koulutusohjelman omaleimaisen profiilin ja käytännönläheisen akateemisen opetuksen kehittämisessä.

Erityisen tärkeä yhteistyökumppani museo on ollut kulttuuriperinnön tutkimuksen oppiaineessa. Museo tarjoaa opiskelijoille harjoittelumahdollisuuksia ja mahdollistaa paikallisesti sovitetut, käytännönläheiset museologian sivuaineopinnot.

Sopimus mahdollistaa jo vakiintuneen yhteistyön laajentamisen ja uusien yhteistyömuotojen kehittämisen.

-Tämän kaltainen alueellinen ja yhteiskunnallinen vuorovaikutus, joka ulottuu opetuksen, tutkimuksen ja harjoittelujen alueelle, on olennaisen tärkeää myös koko yliopistokeskuksen näkökulmasta. On tärkeää, että yliopistokeskuksen yksiköt ovat juuri tällä tavoin näkyvästi läsnä alueen muiden organisaatioiden toiminnassa ja tekevät pitkäjänteistä, konkreettista yhteistyötä, kiteyttää professori Anna Sivula.

Lisätietoja:

Juhani Ruohonen, Satakunnan Museo, museonjohtaja, puh. 044 701 1057
Anna Sivula, Turun yliopisto, Kulttuuriperinnön tutkimuksen professori, puh. 040 838 7158