Turun yliopiston Merenkulkualan koulutus- ja tutkimuskeskuksen toiminta Porin yliopistokeskuksessa päättyy

Kesken olevat tutkimushankkeet pyritään saattamaan loppuun.

Turun yliopiston hallitus on osana yliopiston säästötoimia päättänyt lakkauttaa Brahea-keskuksen toiminnot, joiden osana toimivat Merenkulkualan koulutus- ja tutkimuskeskuksen (MKK) Porin ja Rauman toimipisteet. Keskuksen henkilöstö irtisanotaan. Porissa MKK:lla työskentelee neljä henkilöä.

MKK:n toiminta Satakunnassa alkoi vuonna 1999. Porin yliopistokeskus aloitti toimintansa vuonna 2003, mistä alkaen MKK:n Porin toimipiste on sijainnut yliopistokeskuksessa.

Tällä hetkellä keskuksella on muutamia hankkeita käynnissä elokuun loppuun ja alkamassa myös yksi kolmivuotinen hanke, jota johdetaan Rauman yksiköstä. Uusia hankkeita ei oteta sisään.

- Olemme alustavasti keskustelleet, että hankkeet voitaisiin hoitaa loppuun jonkin toisen laitoksen kautta. Porin MKK:lla on ollut vuosina 2016-2021 myös Suomen Akatemian rahoittama SMARTSEA-projekti. Lisäksi olemme tuottaneet useita tieteellisiä julkaisuita joka vuosi, projektipäällikkö Sari Repka Porin MKK:n toimipisteestä kertoo.

Porin MKK on koonnut ja toimittanut myös vuosittaisen Varustamobarometrin.

Turun yliopiston tiedote säästötoimenpiteistä >>