Turun yliopiston Three Minute Thesis -kilpailun tuomaristossa edustus myös Porista

Kilpailussa tohtorikoulutettavat esittelevät tutkimusaiheensa kolmessa minuutissa. Tuomaristossa mukana ollut yliopisto-opettaja Rami Mähkä kannustaa myös Porin yliopistokeskuksessa väitöskirjaa tekeviä lähtemään mukaan seuraavaan kilpailuun, sillä valmistautuessa oppii esittelemään tutkimuksensa tiiviisti mutta selkeästi.

3MT, eli Three Minute Thesis, on australialaisen Queenslandin yliopiston kehittämä akateeminen kilpailu, jossa tohtorikoulutettavat kilpailevat esittelemällä kolmessa minuutissa tutkimusaiheensa ja sen merkittävyyden mahdollisimman mielenkiintoisesti siten, että suuri yleisö ymmärtää mistä tutkimuksessa on kyse.

Turun yliopiston 3MT-semifinaalit järjestettiin 15. ja 16.2.2022. Semifinaaleissa kuultiin kymmenen esitystä yliopiston eri alojen tohtorikouluttavien tutkimusaiheista, kaikista tiedekunnista.

Yhtenä semifinaalin kolmesta tuomarista toimi yliopisto-opettaja Rami Mähkä Kulttuurituotannon ja maisemantutkimuksen tutkinto-ohjelmasta. Hän kuuluu myös Porin yliopistokeskuksen viestintäryhmään.

- Tuomarina oleminen oli mielenkiintoinen ja hauska kokemus. Kilpailuun osallistujille haasteena on kertoa tutkimuksestaan niin, että alaa tuntematonkin ymmärtää, mistä on kyse. Toinen haaste on tarkka kolmen minuutin aikaraja. Ajan pienikin ajan ylitys johtaa diskaamiseen, Mähkä kertoo.

Vaikka kyseessä on kilpailu, siitä on rutkasti hyötyä väitöskirjatutkijoille.

- Kilpailijat oppivat ennen kaikkea esittelemään tutkimuksensa tiiviisti mutta selkeästi. Tätä taitoa tarvitaan niin tutkimusrahoituksen hakemisessa kuin omasta tutkimuksesta tiedottamisessa. Viimeksi mainittu on yhä tärkeämpi osa akateemista kulttuuria, Mähkä tähdentää.

Hänestä tärkeintä esityksessä on näkökulman tarkka rajaus, ei vain yleiskuvailu tutkimuksesta. Tausta, tutkimusongelma, aineisto ja metodi on esiteltävä napakasti mutta samalla selkeästi.

- Myös esiintymistaitoa arvioidaan, mutta siitä ei kannata ottaa paineita. Esityksen selkeys on oleellisinta. Täytyy pitää koko ajan mielessä, että liika oman alan terminologian käyttö ja tutkimuksen yleinen kuvailu vie tehokkuutta. Pääpointteihin keskittyvällä loppuyhteenvedolla on niin ikään tärkeä osuus.

Sekä Turun että Tampereen yliopistot järjestävät omia 3MT-kilpailujaan. Porin yliopistokeskuksen tohtorikoulutettavia ei osallistujien joukossa ole juurikaan näkynyt – vielä. Siksi Mähkä kannustaa Porin yliopistokeskuksen niin Turun kuin Tampereen yliopiston kaikkien alojen väitöskirjatutkijoita osallistumaan kilpailuun.

- Rohkeasti vain mukaan! Humanistina kannustan vielä erikseen meidän ihmisiämme mukaan, sillä kilpailu on painottunut tähän asti vahvasti luonnontieteisiin.

Semifinaaleissa tuomaristo valitsi kilpailijoista seitsemän yliopiston 3MT-finaaliin, joka pidettiin 9.3. Turun yliopiston voittaja pääsee seuraavaksi kilpailuun muiden eurooppalaisten yliopistojen voittajien kanssa.

Lue lisää:

3MT Tampereen yliopistossa >>
3MT Turun yliopistossa >>