Tutkimuksen johtoryhmä myönsi siemenrahaa leikillisyyden tutkimukselle

Pori Laboratory of Play -tutkimusryhmän vetäjänä toimii tutkimuspäällikkö Katriina Heljakka (kuvassa).

Porin yliopistokeskusken tutkimuksen johtoryhmä jakoi hakemusten perusteella siemenrahaa tukemaan yksiköiden yhteishankkeiden valmistelua. Kevään haussa rahoituksen sai Pori Laboratory of Play -tutkimusryhmä. Haku uusitaan syksyllä 2020.

Porin yliopistokeskuksen tutkimuksen johtoryhmä julisti keväällä haettavaksi tutkimushankkeiden siemenrahan Porin yliopistokeskuksissa toimivien yliopistoyksiköiden yhteisille työryhmille. Siemenrahalla voidaan valmistella suurempia rahoitushakuja (esim. Suomen Akatemia). Siemenrahaa jaetaan ainoastaan kahden yliopiston välisille hankkeille. Jaettavana oli yhteensä 5 000 euroa. Rahankäyttö raportoidaan tutkimuksen johtoryhmälle jälkikäteen erikseen sovittavalla tavalla.

Tutkimuksen johtoryhmä päätti huhtikuun kokouksessa myöntää 2 000 euron siemenrahan Leikillisyys voimavarana toimintakulttuurien muutoksessa –tutkimushankkeelle. Hanketta vetää Turun yliopiston Kulttuurituotannon ja maisemantutkimuksen koulutusohjelman yhteydessä toimiva Pori Laboratory of Play (PLoP) -tutkijaverkosto. Tutkimusryhmän tutkijat ovat kiinnostuneita leikillistymisen kytköksistä aikamme yhteiskunnallisiin ja teknologisiin ilmiöihin ymmärtäen sen fyysiset, hybridiset kuin
virtuaalisetkin yhteydet ja tunnustaen leikin korostuneen merkityksen nyky-yhteiskunnassa oppimisen,
viihteen, työelämän ja liikunnallisen leikin näkökulmista. Suunnitteilla oleva tutkimushanke tarkastelee digitalisoituvaa, monimediaalisesti ilmenevää ja tilallista leikillisyyttä voimavarana tilanteessa, jossa sosiaalinen kanssakäyminen tapahtuu teknologia-avusteisesti. Aihe on poikkeuksellisina aikoina erittäin ajankohtainen.

Lisätietoja:

puheenjohtaja Tomi Kallio, tomi.kallio(at)utu.fi

Porin yliopistokeskuksen tutkimuksen johtoryhmä