UCPori C&C -mentorointiohjelman haku starttaa 3.9.2021!

UCPori Career & Coaching -mentorointiohjelma on avoin kaikille Porin yliopistokeskuksen opiskelijoille. Sen tavoitteena on antaa uusia näkökulmia omien tavoitteiden pohdiskeluun sekä tukea urasuunnitteluun ja työnhakuun.

MENTOROINTIOHJELMA LYHYESTI

  • yhden lukuvuoden (lokakuu-huhtikuu) kestävä ohjelma
  • antaa uusia näkökulmia omien tavoitteiden pohdiskeluun sekä tukea urasuunnitteluun ja työnhakuun
  • mentoreina Prizztechin kokeneet mentorit
  • avoin ja maksuton kaikille Porin yliopistokeskuksen opiskelijoille opiskelualasta riippumatta
  • opiskelijat pääsevät hakulomakkeessa esittämään toiveitaan sopivasta mentorista, esim. alasta, jolla tämä työskentelee

Mentoriohjelmaan lähtiessä kannattaa miettiä, mitkä ovat omat tavoitteet mentoroinnin suhteen. Kannattaa muistaa, että "oma-aloitteisuus ja aktiivisuus on avain onnistumiseen myös tässä", kuten eräs viime vuoden mentoriohjelmaan osallistunut asian kiteytti. Lisäksi oma sitoutuminen ja sisäinen motivaatio ovat onnistuneen mentorointipolun edellytys.

Mennyt koronavuosi antoi meille tärkeää tietoa, miten mentorointiohjelma taipuu etätoteutuksena järjestettäväksi. Syksyllä 2021 voidaan toivottavasti palata jo enenevässä määrin lähitapaamisiin.

Edellisestä mentoriohjelmasta oppineena suosittelemme, että mentoriparit tapaisivat vähintään aloitustilaisuudessa kasvokkain, jotta tutustuminen olisi joustavampaa ja saisi enemmän syvyyttä. Alkutapaamisen jälkeen mentoripari itse päättää, miten jatkavat tapaamisiaan.

OHJELMAN KULKU

  • ilmoittautuminen 30.9.2021 mennessä
  • mentorointiohjelman aloitustilaisuudet 21.10. ja 26.10. klo 16-18, jolloin mentoriparit tapaavat toisensa; ilmoittautumisen yhteydessä kysytään osallistumismahdollisuudesta aloitustilaisuuteen, jotta löydettäisiin jokaiselle parille sopiva aika. Mentoriparin löydyttyä hakijalle vahvistetaan (n. viikkoa ennen tilaisuutta), kumpi ajankohta hänen kohdallaan toteutuu.
  • mentoriparien kahdenkeskiset tapaamiset (2-5 tapaamista / pari)
  • yhteinen päätös- ja palautetilaisuus huhtikuun 2022 lopussa