UCPori C&C -mentorointiohjelman haku starttaa 4.9.2020!

UCPori C&C -mentorointiohjelma on avoin kaikille Porin yliopistokeskuksen opiskelijoille. Sen tavoitteena on antaa uusia näkökulmia omien tavoitteiden pohdiskeluun sekä tukea urasuunnitteluun ja työnhakuun.

MENTOROINTIOHJELMA LYHYESTI

  • yhden lukuvuoden (lokakuu-huhtikuu) kestävä ohjelma
  • antaa uusia näkökulmia omien tavoitteiden pohdiskeluun sekä tukea urasuunnitteluun ja työnhakuun
  • mentoreina Prizztechin kokeneet mentorit
  • avoin ja maksuton kaikille Porin yliopistokeskuksen opiskelijoille opiskelualasta riippumatta
  • opiskelijat pääsevät hakulomakkeessa esittämään toiveitaan sopivasta mentorista, esim. alasta, jolla tämä työskentelee


OHJELMAN KULKU

  • ilmoittautuminen 30.9.2020 mennessä
  • mentorointiohjelman aloitustilaisuus 13.10. klo 16.30, jolloin mentoriparit tapaavat toisensa
  • mentoriparien kahdenkeskiset tapaamiset (2-5 tapaamista / pari)
  • yhteinen päätös- ja palautetilaisuus huhtikuun 2021 lopussa