Uuden kulttuurihistorian teoksen kirjoittajissa vahva porilaisedustus

Uutuusteos sanoittaa kulttuurihistoriallisen tutkimuksen moninaisia menetelmiä konkreettisilla esimerkeillä. Porin yliopistokeskuksessa työskentelevä Rami Mähkä on kantanut päävastuun teoksen toimitustyöstä.

Nykyisyys on väistämättä läsnä, kun historiantutkija muotoilee tutkimusongelmaa. Mutta millaisia menneisyyden jälkiä etsimme nykyisyydessä? Tämä on kysymys, joka toimii uutuusteoksen Kulttuurihistorian tutkimus: Lähteistä menetelmiin ja tulkintaan johtoajatuksena.

Teos esittelee kulttuurihistoriallisen tutkimusperinteen ja sen nykyisyyden rikkautta tutkimusalan monilajista historiaa tai pohdintoja posthumanismin jälkeisestä ajasta unohtamatta.

– Kulttuurihistoriallisesti suuntautunutta tutkimusta tehdään monilla humanistisen tutkimuksen aloilla. Ylipäätään humanistiset alat ovat lähentyneet toisiaan viime vuosikymmeninä, mikä on äärimmäisen tärkeää. Teoksen toimittajina näimme välttämättömäksi koota yhteen mahdollisimman laajan joukon kirjoittajia, jotta oppialan nykyinen monipuolisuus ja avoimuus saisivat konkreettisen ilmaisun, teoksen toimitustyöstä päävastuun kantanut Turun yliopiston Porin yksikön digitaalisen kulttuurin yliopisto-opettaja Rami Mähkä toteaa.

568-sivuinen kirja onkin hyvin laaja: 52 asiantuntijaa on kirjoittanut 32 vertaisarvioitua artikkelia. Kirjoittajat edustavat yhteensä yhdeksää yliopistoa sekä muita oppilaitoksia ja sidosryhmätoimijoita.

Artikkeleiden kirjoittajista kuusi työskentelee Porin yliopistokeskuksessa Digitaalisen kulttuurin, maiseman ja kulttuuriperinnön tutkimuksen oppiaineessa.

Teos avaa kulttuurihistorian tutkimusta prosessina kysymyksenasettelusta lähteiden ja menetelmien valintaan sekä johtopäätösten muodostamiseen. Kirjan artikkelit havainnollistavat historiantutkimuksessa usein sanoittamatta jäävää metodologiaa konkreettisten, helposti lähestyttävien esimerkkien avulla. Tutkimusasetelma saa muotonsa aina nykyisyydessä, mutta siitä huolimatta kulttuurihistorioitsijan tutkimuskohteet muodostavat ajallisesti ja teemojensa puolesta rajattoman näkymän menneeseen, mikä käy hyvin ilmi uutuusteoksesta.

Kirja jatkaa Turun yliopiston kulttuurihistorian oppiaineen perinteikästä tutkimusmenetelmiin ja menneisyyden tulkintaehtoihin kohdistuvaa julkaisuperinnettä. Se kokoaa yhteen kysymyksenasetteluita ja tutkimusmenetelmiä, jotka vastaavat kulttuurihistoriallisen tutkimuksen haasteisiin ja tarpeisiin 2020-luvulla.

Kulttuurihistorian tutkimus: Lähteistä menetelmiin ja tulkintaan -teos julkaistiin perjantaina 25.11.2022 osana Turun yliopiston kulttuurihistorian oppiaineen 50-vuotisjuhlaa Kårenilla Turussa (Hämeenkatu 22). Kirjan ovat toimittaneet Rami Mähkä, Marika Ahonen, Niko Heikkilä, Sakari Ollitervo ja Marika Räsänen. Se on 17. osa Kulttuurihistorian seuran toimittamassa Kulttuurihistoria – Cultural history -sarjassa.

Arvostelukappaleen kirjasta voi saada pdf-tiedostona pyydettäessä.

Lisätietoja
Rami Mähkä
rarema(at)utu.fi, p. 050 344 6090