Uunituore kirja koulutusjärjestelmien eroista luettavissa

Porin yksikön yhteiskuntatieteiden lehtori Eriikka Oinonen pohtii kollegojensa kanssa koulutusjärjestelmien eroja, yhtäläisyyksiä ja haasteita sekä koulutusjärjestelmien vartailun haasteellisuutta luvussa 4 Education and Inequality in Finland, Spain and Brazil.

International Network for Comparative Analysis of Social Inequalities INCASI-hankkeen (MSCA-RISE-691004) keskeisiä tuloksia on luettavissa uunituoreesta kirjasta Towards a Comparative Analysis of Social Inequalities between Europe and Latin America, eds. Pedro López-Roldán & Sandra Fachelli.

Julkaisu (open access) verkossa >

Hanki painettu kirja >

Lisätietoja: yliopistonlehtori Eriikka Oinonen