Uusi professuuri edistää sosiaalipalveluiden vaikuttavuutta hyvinvointialueilla

Etelä-Pohjanmaan ja Satakunnan hyvinvointialueet ja Tampereen yliopisto ovat perustaneet yhteisen professuurin sosiaali- ja terveyspalveluiden vaikuttavuuteen. Professuurin tavoitteena on edistää tutkimuksella, koulutuksella ja yhteistyöllä erityisesti sosiaalipalvelujen vaikuttavuutta hyvinvointialueilla.


Sosiaalipalvelujen vaikuttavuus on keskeinen periaate, kun sosiaali- ja terveydenhuollon voimavaroja kohdennetaan. Tutkimusperustainen tieto on avainasemassa uusien hyvinvointialueiden kehittäessä toimintaansa.

Vaikuttavuusprofessuuri sijoittuu Tampereen yliopiston yhteiskuntatieteiden tiedekuntaan. Dekaani Juho Saaren mukaan professuuri vahvistaa Tampereen yliopistossa tehtävää vaikuttavuustutkimusta. Vaikuttavuus on myös hallitusohjelman keskeinen teema, joka ohjaa voimavarojen kohdentamista sosiaali- ja terveydenhuollossa.

– Hyvinvointialueiden aloitteesta perustettu professuuri on tärkeä askel sekä sosiaalipalvelujen uudistamisessa että sosiaalityön tutkimuksessa. Professuuri antaa alueille uusia työvälineitä ja muokkaa sosiaalityön koulutuksen sisältöjä. Se myös vahvistaa yliopiston sosiaali- ja terveyspalvelujen vaikuttavuuteen keskittyvää alustaa, Saari toteaa.

Tenure track -professorin tehtävänä on toteuttaa ja edistää sosiaali- ja terveydenhuollon palvelujen vaikuttavuuden, erityisesti sosiaalityön vaikuttavuuden, tutkimusta. Uuden professorin työskentely tukee sosiaali- ja terveydenhuollon palvelujen tutkimusperusteista kehittämistä Etelä-Pohjanmaan ja Satakunnan hyvinvointialueilla.

– Tarvitsemme lisää tutkittua tietoa sosiaali- ja terveyspalvelujen vaikuttavuudesta jokapäiväisen päätöksenteon perustaksi. Vaikuttavuus on myös eettisesti kestävin keino kohdentaa olemassa olevia resursseja. Sosiaalipalvelujen vaikuttavuudesta ei ole tehty paljon tutkimusta, joten uusi professuuri on siksikin tärkeä, arvioi Etelä-Pohjanmaan hyvinvointialueen valtuuston puheenjohtaja Paula Risikko.

Myös Satakunnan hyvinvointialueen johtaja Kirsi Varhila pitää professuuria tärkeänä sosiaalitieteiden tutkimuksen kannalta.

– Hyvinvointialueiden tavoitteena on vahvistaa tieteellisen tutkimuksen roolia palvelutuotannossa ja sen kehittämisessä. Tämä tarkoittaa myös sitä, että sosiaalialan tutkimukselle tarjotaan tukea. Professuureilla on tässä suuri merkitys, sillä he synnyttävät uutta tutkimusta ympärilleen ja innostavat myös uusia tekijöitä tutkijauralle.

Seinäjoen ja Porin yliopistokeskuksissa vaikuttavuusprofessori osallistuu sosiaalityöntekijöiden kouluttamiseen. Koulutus kytkeytyy Etelä-Pohjanmaan ja Satakunnan hyvinvointialueiden kehittämiseen ja yhteistyöhön alueiden ammattikorkeakoulujen kanssa.

Etelä-Pohjanmaan hyvinvointialuejohtaja Tero Järvisen mukaan perustettu professuuri on erinomainen esimerkki kahden hyvinvointialueen ja yliopiston välisestä yhteistyöstä.

– Alueillamme on välttämätön tarve lisätä yliopisto-opintojen suorittamismahdollisuuksia. Uusi professuuri parantaa sosiaalityön opintojen suorittamismahdollisuuksia Etelä-Pohjanmaalla ja Satakunnassa tulevaisuudessa, Järvinen korostaa.

Professuurin tärkeyttä korostaa myös Etelä-Pohjanmaan sosiaalijohtaja Tanja Penninkangas.

– Etelä-Pohjanmaalla ja Satakunnassa tarvitaan kipeästi lisää sosiaalityöntekijöitä eri palvelutehtäviin. Vaikuttavuusprofessuuri nostaa sosiaalityön koulutuksen imagoa sekä lisää kiinnostusta alaan ja opintoihin, toteaa sosiaalijohtaja Tanja Penninkangas.

– Olemme erittäin iloisia tästä professuurista, ja toivomme, että tämä haku innostaa laajasti mahdollisia hakijoita. Odotamme innolla yhteistyötä, toteaa Satakunnan hyvinvointialueen tutkimus- ja kehitysjohtaja Mari Niemi.

Tenure track -tehtävään valittava henkilö työskentelee kahdessa toimipaikassa, Seinäjoen ja Porin yliopistokeskuksissa. Tehtävä avataan haettavaksi lähiaikoina.


Teksti: Tampereen yliopisto
Kuva: Tomi Glad