Uusi teos tarkastelee lastensuojelun sosiaalityön ilmiöitä ja palveluita tuoreen tutkimustiedon pohjalta

Lapsiperheiden ja lastensuojelun sosiaalityö on keskeinen osa sosiaalihuollon palveluita, joilla pyritään tukemaan lasten, nuorten ja perheiden toimintakykyä ja hyvinvointia. Aihetta käsittelevän uuden teoksen toimittaja- ja kirjoittajajoukossa on mukana Porin yliopistokeskuksessa työskenteleviä Tampereen yliopiston Hyvää jälkeä -hankkeen tutkijoita.


​​​​​​​Hyvää jälkeä
on Tampereen yliopiston (yhteiskuntatieteiden tiedekunta, sosiaalityö), Savonia-ammattikorkeakoulun (sosiaaliala) ja SOS-Lapsikylän yhteinen tutkimus- ja kehittämishanke. Hankkeessa tutkitaan yhtä keskeistä nuorisoikäisiin kohdistuvaa sosiaalityön tukimuotoa eli sijaishuollosta itsenäistyvän nuoren jälkihuoltoa. Jälkihuollon tutkiminen on ajankohtaista ja tarpeellista erityisesti viimeaikaisen jälkihuoltoa koskevan lainsäädännöllisen muutoksen sekä uudistuvan palvelurakennejärjestelmän vuoksi.

Hankkeen tavoitteena on tunnistaa ja ymmärtää itsenäistymistä ja aikuistumista tukevaan jälkihuoltoon osallistuvien nuorten ja ammattilaisten jälkihuoltokokemukseen vaikuttavia tekijöitä sekä toiminnan kehittämisen mahdollisuuksia ja edellytyksiä nuorten, ammattilaisten ja palvelujärjestelmän näkökulmasta.

Toukokuussa 2024 julkaistu Lapsiperheiden ja lastensuojelun sosiaalityö -teos tarkastelee ajankohtaisia lapsiperhesosiaalityön ja lastensuojelun ilmiöitä ja palveluita tuoreen tutkimustiedon pohjalta. Se soveltuu lasten ja nuorten kanssa työskenteleville eri alojen ammattilaisille, palveluiden kehittäjille, tutkijoille, opettajille sekä opiskelijoille.

Hyvää jälkeä -hankkeen asiantuntijat ovat mukana teoksen kirjoittajakunnassa – Tarja Vierula, Riikka Korkiamäki, Saara Saukkola, Tuija Pakarinen, Auli Pohjolainen, Nina Vanhatalo ja Tuija Eronen tarkastelevat sijaishuollosta itsenäistyvien nuorten aikuistumisen ensivaiheita tutkimalla lähtöjä julkisesta kodista teoksen luvussa Aikuistuvan nuoren lähtö julkisesta kodista. Myös Johanna Hedman yhdessä Johanna Kiilin ja Johanna Moilasen kanssa tarkastelee lasten ja lapsiperheiden palveluita ennen hyvinvointialueuudistusta otsikolla Kartoittava analyysi lasten, nuorten ja perheiden sosiaalihuollon palveluista 2020-luvulla.

Lapsiperheiden ja lastensuojelun sosiaalityö (Gaudeamus 2024, toim. Johanna Kiili, Anne-Mari Jaakola, Merja Anis, Tuuli Lamponen & Elina Stenvall) on saatavilla painettuna ja e-kirjana.