Mika Saaren väitöstutkimuksessa esitellään käytännönläheisiä ja innovatiivisia ratkaisuja tietojenkeruuseen IoT-ekosysteemissä

Esineiden internetissä eli Internet of Things (IoT) -ekosysteemissä erilaiset sensorijärjestelmät keräävät valtavia tietomääriä eri ympäristöistä. Tietojen keruujärjestelmän rakentaminen alusta alkaen on kuitenkin haastavaa. Väitöstutkimuksessaan diplomi-insinööri Mika Saari kehitti prosessin IoT-tiedonkeruulaitteiden prototyyppikehitykseen ja ohjeistuksen tietojen keruun aloittamiseksi IoT-ympäristössä.

Mika Saari. Kuva: Sade Virtanen

– Viimeaikainen teknologinen kehitys on mahdollistanut suurten tietomäärien keräämisen nopeammin ja laajemmin kuin koskaan aikaisemmin. Yhä useammat IoT -järjestelmät keräävät ja lähettävät tietoa ympäristöstämme jonnekin. Tietojen keruujärjestelmän rakentaminen alusta alkaen on kuitenkin monimutkainen ja haastava tehtävä, Mika Saari sanoo.

Väitöstutkimuksessa kehitettiin yli kymmenen prototyyppijärjestelmää, jotka keräävät tietoa erilaisista ympäristöistä, hyödyntäen suunnittelutieteellistä (Design Science) menetelmää. Lähestymistapa mahdollisti käytännönläheisten ja innovatiivisten ratkaisujen löytämisen tietojenkeruun haasteisiin IoT-ekosysteemissä.

Saaren väitöskirjan keskeiset tulokset jaetaan kolmeen pääalueeseen, jotka ovat sensorisolmujen arkkitehtuuri, IoT-prototyyppien kehittämisen kehys (SW/HW framework) ja prototyyppikehityksen prosessimalli (Descriptive Model for Prototypin Process-DMPP). Arkkitehtuuriosiossa esitellään mallit tietojenkeruuseen. Kehysosiossa käsitellään ohjelmisto- ja laitteistokehystä IoT-datan keruuseen. Prosessiosiossa tuodaan esille prototyyppiprosessin kuvaileva malli.

– Näiden avulla on mahdollista helpottaa ja tehostaa datankeruusovellusten kehittämistä IoT-ekosysteemissä. Tulokset osoittavat, että systemaattisella lähestymistavalla voidaan rakentaa toimivia prototyyppejä, jotka tukevat erilaisia käyttötapauksia ja sovelluksia, Saari toteaa.

Väitöstilaisuus 19.2.2024

Diplomi-insinööri Mika Saaren tietotekniikan alaan kuuluva väitöskirja Software hardware combination for IoT sensor data gathering and prototyping - Architecture model, Framework, and Process model tarkastetaan julkisesti Tampereen yliopiston Informaatioteknologian ja viestinnän tiedekunnassa maanantaina 19. helmikuuta 2024 kello 12 alkaen Porin yliopistokeskuksen auditoriossa 125 (Pohjoisranta 11 A, Pori). Vastaväittäjänä toimii professori Jari Porras LUT-yliopistosta. Kustoksena toimii professori (tenure track) David Hästbacka Tampereen yliopiston informaatioteknologian ja viestinnän tiedekunnasta.
​​​​​​​

Tutustu väitöskirjaan verkossa >>