Väitös: Eläkeläiset valtaavat kaupungista entistä enemmän tilaa

Tampereen yliopiston tiedote

Eläkeläisten lukumäärän kasvaessa heidän toimintansa muuttaa kaupunkeja eläkeläisten tiloiksi. Porin yliopistokeskuksessa tarkastettavassa väitöskirjassaan YTM Antti Wallin toteaa, että eläkeläiset pyrkivät tekemään elinympäristöstään parhaan mahdollisen käytössään olevilla resursseilla. ​​​​​​​

Wallin tarkastelee artikkeliväitöskirjassaan eläkeläisten sosiaalista toimintaa erilaisissa kaupunkitiloissa. Kaupunkisosiologian alaan kuuluvassa tutkimuksessa kuvataan eläkeläisten elämästä arkisia esimerkkejä, jotka samalla kuvaavat kaupunkitilojen muutosta.

Kasvavalla eläkeläisväestöllä on runsaasti aikaa viettää ystäviensä kanssa, oleskella kaupungilla, harrastaa ja tehdä vapaaehtoistöitä. Tämä vaikuttaa myös kaupunkeihin, siihen, miten ihmiset asuvat, liikkuvat ja toimivat kaupungeissa. Väitöskirjassaan Wallin kuvaa prosessia, jolla eläkeläisten toiminta osaltaan vaikuttaa kaupunkien muutokseen.

Wallin tutki ensimmäisessä osatutkimuksessaan kaupungilla kokoontuvien miesten porukointia. Heitä veti kaupungille seurustelu ”pilke silmäkulmassa”. Kuten Wallinin haastattelema mies totesi: ”kyl tääl kaikki asiat käydää läpi. Iha oikeesti. Mut omat asiat, niistä ei paran puhella mitää.” Päivisin aikaansa kaupungilla viettävien ihmisten lukumäärän lisääntyessä, kaupalliset toimijat, kaupunkisuunnittelijat ja muut kaupunkilaiset mukautuvat heidän tarpeisiinsa. Wallinin mukaan julkiset kaupunkitilat muuttuvat entistä seurallisempaan suuntaan.

Wallin tutki myös väestöltään ikääntynyttä Porissa sijaitsevaa Sampolan kerrostalolähiötä ja sen sosiaalista elämää. Kaupungit jakaantuvat entistä vahvemmin nuorten ja ikääntyvien alueisiin. Kun alueella asuu runsaasti toisia eläkeläisiä, on asuinalueelta helppo löytää seuraa ja kehittää yhteistoimintaa. Runsaat sosiaaliset verkostot auttavat ikääntyviä jaksamaan kotona pidempään. Asukaskannan ikääntyminen voi kuitenkin tehdä alueesta vähemmän houkuttelevan muiden asukkaiden mielestä.

Globalisaation ja elintason nousun myötä, useat suomalaiseläkeläiset ovat tottuneet matkustamaan. Monet ovat myös eläkkeelle jäätyään alkaneet viettää pidempiä aikoja etelässä, erityisesti Espanjassa. Torreviejan suomalaiseläkeläiset elävät Espanjassa aktiivista elämää hyvin suomalaisessa kontekstissa. Sukulaiset, televisio ja radio ovat kaikki läsnä internetin välityksellä. Wallin esittää, että sosiaalisten suhteiden maantieteellinen sijainti ei ole enää ratkaisevassa asemassa. Maailma ikään kuin pienenee, hän toteaa.

Nyt eläköityvät sukupolvet ovat eläneet suomalaisen yhteiskunnan teollistumisen, kaupungistumisen ja nykyaikaistumisen näköalapaikalla. Heillä on paljon valtaa määritellä kaupunkien ja yhteiskunnan kehitystä jatkossakin.

- Nyt olisi tärkeää suunnitella kaupunkeja, joissa kaikkien olisi hyvä elää. Lisää keskustelua kaivataan myös siitä, millainen kaikille hyvä kaupunki voisi olla, Wallin sanoo.

Väitöskirjaan voi tutustua osoitteessa http://urn.fi/URN:ISBN:978-952-03-0993-0

Yhteiskuntatieteiden maisteri Antti Wallinin sosiologian alaan kuuluva väitöskirja Eläkeläisten tila: kaupunkitilan ja eläkeläisten sosiaalisen toiminnan tarkastelua tarkastetaan julkisesti Tampereen yliopiston yhteiskuntatieteiden tiedekunnan Porin yksikössä 8.2.2019 kello 12 Porin yliopistokeskuksen auditoriossa 125 (Pohjoisranta 11). Vastaväittäjänä toimii dosentti Pasi Mäenpää Helsingin yliopistosta. Tilaisuutta valvoo professori Antti Saloniemi yhteiskuntatieteiden tiedekunnasta.

Väittelijän yhteystiedot:
Antti Wallin, 040 849 7215, antti.wallin(at)tuni.fi

Antti Wallin