Vappujuhlallisuuksissa palkittiin yliopistokeskuksen ansioituneita ja lakitettiin Karhu-patsas

Porin yliopistokeskuksen henkilökunta, opiskelijat ja alumnit kokoontuivat perinteiseen tapaan yhteiseen Wappumatinea-tilaisuuteen Porin Raatihuoneen juhlasaliin vappuaattona 30.4.2024. Tilaisuudessa juhlistettiin akateemisen työvuoden kääntymistä loppusuoralle sekä palkittiin ansioituneita yliopistokeskuslaisia. Tilaisuuden jälkeen juhlittiin Karhu-patsaan lakitusta Raatihuoneenpuistossa yhdessä kaupunkilaisten kanssa.
Palkitut yhteiskuvassa Raatihuoneen juhlasalissa; Anu Ikonen-Kullberg ja Reetta Heikkilä pitävät käsissään onnittelukukkia sekä opetustekopalkintoa, Milla Hautaojalla kukkakimppu sekä alumnipalkinto.

Anu Ikonen-Kullberg (vas.) ja Reetta Heikkilä palkittiin Wappumatineassa vuoden opetusteosta. Milla Hautaoja (oik.) palkittiin vuoden alumnina.

Vuoden opetusteko tukee opiskelijoiden jaksamista opintojen edistämistä

Porin yliopistokeskuksen Vuoden 2024 opetusteoksi valittiin uudenlaista opetustyyliä yliopistokeskuksessa pilotoinut Opintomaraton. Turun kauppakorkeakoulun Porin yksikön opiskelijoiden ainejärjestö Porin Kylterit – PorKy ry:n perustelujen mukaan Opintomaraton on oppimista tukeva käytäntö, jossa huomioidaan opiskelijoiden jaksaminen ja hyvinvointi sekä opintojen edistäminen.

Opintomaratonin idean takana on yliopisto-opettaja Anu Ikonen-Kullberg, joka toteutti maratonin työparinsa Reetta Heikkilän kanssa. Idea syntyi alun perin opettajan ja oppilaan – Anun ja Reetan – ajatuksesta tukea uudella tavalla eri vaiheessa olevia opiskelijoita. Opintomaraton järjestettiin yhden viikonlopun aikana verkkototeutuksena osin aikataulutetulla ohjelmalla, mutta vapaalla osallistumisella niin, että läsnä oli koko ajan jompikumpi työparin jäsenistä antamassa ohjausta. Osallistujat saivat työstää omia tekstejään ja saivat palautetta ja kannustusta koko viikonlopun ajan.

Porin Kylterit kiittävät Opintomaratonissa esiin tullutta aitoa halua saada opiskelijat oppimaan. Opetuksen johtoryhmä näkee Opintomaratonissa hienoa uutuusarvoa ja jatkojalostusmahdollisuutta koko yliopistokeskusyhteisön sisällä.

Vuoden opinnäytetyö edelläkävijä alallaan

Porin yliopistokeskuksen Vuoden 2023 opinnäytetyönä palkittiin diplomi-insinööriksi valmistuneen Kari Sainion diplomityö Tekoäly ketterän projektin kipupisteissä: Empiirinen tutkimus käyttäen ChatGPT:tä.

Porin yliopistokeskuksen alumnineuvosto sai Vuoden opinnäytetyö -ehdokkaaksi neljä erinomaista ehdotusta, joista Kari Sainion työ erottui ajankohtaisuudellaan ja käytännön hyödynnettävyydellään. Sainio yhdistää työssään ainutlaatuisesti ketterän ajattelun ja Generatiivisen tekoälyn (GenAI). Hän keskittyy erityisesti ChatGPT:n innovatiiviseen soveltamiseen ketterässä projektinhallinnassa. DI-työ ensimmäisiä laatuaan maailmassa ja erottuu edelläkävijänä GenAI:n tutkimuksessa työkaluna projektinhallinnan sisäsyntyisiin haasteisiin vastaamiseksi.

Diplomityön keskiössä on ChatGPT:n käytännön soveltaminen projektinhallinnassa, ja Sainio osoittaa sen potentiaalin avustaa, ohjata ja inspiroida ketterän projektinhallinnan monimutkaisuuksien hallinnassa. Sainion rakentamat prompt patternit ovat ainutlaatuinen ja uusi kontribuutio, jotka keskittyvät erityisesti ketterän projektinhallinnan ongelmakohtiin.

Työn tulokset ovat kiinnostaneet laajasti niin projektinhallinnan ammattilaisia kuin akateemista yleisöä. Sainio on nimittäin esitellyt työnsä tuloksia Projektihallintapäivillä Tampereella kesäkuussa 2023 ja työstää parhaillaan aineiston pohjalta JUFO3-tasoista tieteellistä artikkelia.

Vuoden alumni on luova ja sinnikäs yliopistokeskuslainen

Vuoden alumniksi 2024 alumnineuvosto valitsi filosofian maisteri Milla Hautaojan. Hautaoja on tehnyt uutterasti, luovasti ja suurella sydämellä työtä niin yliopistokeskuksen alumniverkoston kuin yliopistokeskuksen näkyvyyden ja arvostuksen eteen laajemminkin. Hän on saanut alumnineuvoston puheenjohtajana toimiessaan alumnitoiminnan aivan uusiin sfääreihin niin monipuolisten tapahtumien osalta kuin jäsenten määrää suunnitelmallisesti ja sinnikkäästi kasvattamalla.

Hautaoja on inspiroinut esimerkillään myös muualla kuin Porissa asuvat alumnit liikkeelle ja osallistumaan sekä tekemään asioita alumnitoiminnan eteen – monialaisesti kaikkia tutkintoja huomioiden. Olennaista on myös työ, jota Hautaoja on tehnyt nykyisten opiskelijoiden keskuudessa informoiden ja markkinoiden heille tulevaa alumniutta.

Alumnineuvoston saamien perusteluiden mukaan Hautaojaa voi monesta eri syystä pitää yliopistokeskuksen sieluna ja sydämenä – tämä ulottuu vahvasti myös alumnitoimintaan asti.

Karhu-patsas sai lakkinsa kaupunkilaisten yhteisessä vappujuhlassa

Matinean jälkeen koko kaupungin yhteiset vappujuhlallisuudet vietettiin perinteiseen tapaan Raatihuoneenpuistossa vappuaattona. Lakitustilaisuudessa kuultiin Porin ylioppilasyhdistys Pointer ry:n hallituksen puheenjohtajan Jussi Hedmanin sekä Porin yliopistokeskuksen johtajan Katariina Yrjönkosken juhlapuheet ja nähtiin Karhu-patsaan perinteinen pesu. Juhlallisuudet huipentuivat tasan kello 18.00, kun Karhu-patsaan päähän painettiin teekkarilakki. Lakituksen jälkeen Porin yliopistokeskuksen alumnit viimeistelivät Karhu-patsaan alumninauhalla.
​​​​​​​​​​​​​​Porin yliopistokeskus toivottaa kaikille iloista ja aurinkoista vappua!


​​​​​​​Lisätietoja:
Koordinaattori Miina Yliluoma
miina.yliluoma@ucpori.fi