Vappuna palkittiin ansioituneita ja nostettiin etäkatsomoissa malja keväälle

Yliopistokeskuksen henkilökunta, opiskelijat ja alumnit juhlistivat jälleen akateemisen työvuoden kääntymistä loppusuoralle. Karhun lakitus ja sen yhteydessä myönnettyjen palkintojen julistaminen videoitiin etukäteen.

Pointer ry:n puheenjohtaja Atte Moisander lakitti Karhu-patsaan Porin Raatihuoneen edustalla.

Opetuksen johtoryhmä valitsi Porin yliopistokeskuksen Vuoden 2021 opetusteoksi Turun kauppakorkeakoulun Porin yksikön Liiketoimintaa tukeva laskentatoimi -kurssin. Ehdotuksen teki kauppatieteen opiskelijoiden ainejärjestö Porin Kylterit - PorKy ry.

Ehdottajien perustelujen mukaan yliopistonlehtori Erkki Vuorenmaan kurssi täyttää vuoden opetusteon kriteerit laaja-alaisesti. Kurssi oli hyvin suunniteltu ja toteutettu monipuolinen kokonaisuus, jossa vaihtoehtoiset ja uudistetut suoritusmuodot palvelivat sekä edesauttoivat oppimista. Kurssi koostui vuorovaikutteisista etäluennoista, laskuharjoituksista, Excel-tehtävistä ja case-tehtävistä, jotka toivat uutta näkökulmaa ja soveltamisalaa teorian keskelle. Runsaat palautustehtävät sitouttivat opiskelijoita, mikä toi jälkikäteen paljon kiitosta.

Vuoden 2020 opinnäytetyöksi valittiin Turun yliopiston kulttuurituotannon ja maisemantutkimuksen tutkinto-ohjelman opiskelija Aura Collianderin pro gradu -työn Muovin kytkennät museossa: Uusmaterialistinen näkökulma materiaaliseen peliperintöön. Valinnan teki Porin yliopistokeskuksen alumineuvosto.

Perustelujen mukaan Collianderin pro gradu -työ on metodologisesti innovatiivinen. Työssä hyödynnetään uusmaterialistien suosimaa sommitelman käsitettä ja avataan näkökulma museologisesti kiinnostavaan kulttuuriperinnön osa-alueeseen eli peliperintöön. Kiinnostuksen kohteena on peliperinnölle ominainen materiaali eli muovi, johon museoiden näkökulmasta liittyy erityisiä haasteita.

Työn erityisenä ansiona voi pitää myös sommitelman käsitettä luovasti soveltavan tutkimusasetelman visuaalista esittämistä sekä metodologisen reflektion visualisointia. Opinnäyte osallistuu alan tieteelliseen keskusteluun vahvalla nuoren tutkijan äänellä ja sellaisella varmuudella, joka perustutkinto-opinnäytteissä on täysin poikkeuksellista.

Alumnineuvosto valitsi myös vuoden alumnin. Vuoden alumni 2021 -tittelin sai filosofian tohtori, kauppatieteen maisteri Pirita Ihamäki.

Ihamäki on suorittanut Porin yliopistokeskuksessa kauppatieteen ja filosofian maisterin tutkinnot sekä väitellyt tohtoriksi vuonna 2015. Ihamäen työhistoriaan kuuluu työskentelyä monipuolisesti niin yritys- kuin korkeakoulumaailmassa. Hän on sinnikäs ja uuttera työmyyrä, jolta eivät visiot ja innostus lopu kesken. Hän on vireällä toiminnallaan luonut hyvää tutkimusyhteistyötä mm. yliopistokeskuksen ja Prizztechin välille.

Ihamäki työskentelee Prizztech Oy:ssä projektipäällikkönä Satakunnan pelillisyysverkosto -hankkeessa sekä asiantuntijana Kestävän kehityksen teollisuusvyöhyke -hankkeessa. Hänen koordinoimansa Robocoast DIH -konsortio pyrkii paraikaa tulla nimetyksi European Digital Innovation Hubiksi (EDIH).

Tallenne palkintojen jakamisesta ja Karhun lakituksesta on katsottavissa Satakunnan Kansan verkkosivuilla.

Lisätietoja:
Koordinaattori Miina Yliluoma
Porin yliopistokeskus
miina.yliluoma@ucpori.fi, puh. 040 826 2889

Vuoden Alumni Pirita Ihamäki, Vuoden opinnäytetyön kirjoittanut Aura Colliander sekä Vuoden opetusteko -palkinnon saanut Erkki Vuorenmaa Karhu-patsaan edessä.