Vappuna palkittiin jälleen yliopistokeskuksen ansioituneita ja skoolattiin yhdessä keväälle

Porin yliopistokeskuksen henkilökunta, opiskelijat ja alumnit kokoontuivat perinteiseen tapaan yhteiseen Wappumatineaan Porin Raatihuoneen juhlasaliin. Tilaisuudessa juhlistettiin akateemisen työvuoden kääntymistä loppusuoralle sekä palkittiin joukko ansioituneita henkilöitä.

Porin yliopistokeskuksen opetuksen johtoryhmä valitsi yliopistokeskuksen Vuoden 2023 opetusteoksi Turun kauppakorkeakoulun Porin yksikön Yritysviestintä ja vuorovaikutusosaaminen -kurssin, jonka opettajana toimi Taru Kuusisto. Ehdotuksen teki kauppatieteen opiskelijoiden ainejärjestö Porin Kylterit - PorKy ry.

Opetusteon hakujulistuksessa etsittiin hyvään oppimiseen johtavaa opetustekoa, joka voi olla esimerkiksi toimiva yhteistyömuoto tai oppimista tukeva käytäntö. Vuoden opetusteko -palkinnon saajaksi voi ehdottaa esim. kurssia, mutta ei yksittäistä henkilöä.
Ehdottajien perustelujen mukaan Yritysviestintä ja vuorovaikutusosaaminen -kurssi tarjoaa erinomaisen mahdollisuuden harjoitella puheita ja käytännön neuvottelutaitoja, joita erityisesti ekonomit tarvitsevat työelämässä.

Vuoden 2022 opinnäytetyöksi valittiin Tampereen yliopiston Porin yksikön sosiaalityön oppiaineesta valmistunut YTM Sari Vihervuoren pro gradu -työ Syöpähoitojen kokoinen pala: Diskursiivinen tutkimus syöpään sairastuneiden psykososiaalisesta tuesta.

Tutkielmassaan Vihervuori selvitti syöpään sairastuneen psykososiaaliseen tukeen liittyviä merkityksiä ja sisältöjä. Tarkempi tutkimuskysymys on, miten institutionaaliset toimijat merkityksellistävät syöpään sairastuneiden psykososiaalista tukea. Tutkimusaineisto on sosiaalityön kentällä epätyypillinen, tuore ja kekseliäs: Suomen Syöpäpotilaat ry:n tuottamien potilasoppaiden lisäksi työssä analysoidaan psykososiaalista tukea käsitteleviä podcasteja. Tutkimuseettisten kysymysten pohdinta on Vihervuorella poikkeuksellisen perusteellista ja onnistunutta.

Tutkielma yhdistää biologisena määrittyvän sairauden tarkasteluun sosiaaliset ja yhteiskunnalliset ulottuvuudet, joten sillä on annettavaa niin lääke- ja terveystieteellisen kuin sosiaali- ja yhteiskuntatieteellisen tutkimuksen kentille. Vihervuoren tutkielma tuottaa siksi merkittäviä tutkimustuloksia, ja kokonaisuutena se on hallittu ja tutkimuksellisesti vahva.
Valinnan teki Porin yliopistokeskuksen alumnineuvosto, joka sai vuoden opinnäytetyöksi kolme hyvää ehdotusta.

Alumnineuvosto valitsi myös Vuoden alumnin. Vuoden alumni 2023 -tittelin sai filosofian maisteri Sari Mäkiranta. Mäkiranta työskentelee todellisella pääkallonpaikalla Tasavallan presidentin kansliassa, Kultarannan tilanhoitajana. Tilanhoitaja vastaa Kultarannan toiminnasta, ylläpidosta ja kulttuuriperinnöstä, josta suuri osa liittyy puutarhaan. Mäkirannan vastuulla on myös Kultarannan hyötykasviviljelmä, jonka antimia nautitaan sekä presidenttiparin pöydässä että lukuisten tilaisuuksien yhteydessä.

Turun yliopiston maisemantutkimuksen oppianeesta valmistunut Sari Mäkiranta on myös tuottanut yhdessä entisen opinahjonsa opiskelijoiden kanssa kiitetyn näyttelyn Kultarannan puutarhaan vuonna 2017. Yhden kesän mittainen näyttely on vakiinnuttanut asemansa Kultarannassa ja muistuttaa joka päivä korkeakouluyhteistyöstä Porin suuntaan.


Lisätietoja:
Koordinaattori Miina Yliluoma
Porin yliopistokeskus
miina.yliluoma@ucpori.fi, puh. 040 826 2889