Vappuna palkittiin yliopistokeskuksen ansioituneita ja nostettiin yhdessä malja keväälle

Porin yliopistokeskuksen henkilökunta, opiskelijat ja alumnit kokoontuivat jälleen kahden vuoden koronatauon jälkeen yhteiseen Wappumatineaan Porin Raatihuoneen juhlasaliin. Tilaisuudessa juhlistettiin akateemisen työvuoden kääntymistä loppusuoralle sekä palkittiin joukko ansioituneita henkilöitä.

Porin yliopistokeskuksen opetuksen johtoryhmä valitsi yliopistokeskuksen Vuoden 2021 opetusteoksi Turun kauppakorkeakoulun Porin yksikön Business Communication -kurssin, jonka piti englannin kielen yliopisto-opettaja Peter Shaw. Ehdotuksen teki kauppatieteen opiskelijoiden ainejärjestö Porin Kylterit - PorKy ry.

Opetusteon hakujulistuksessa etsittiin hyvään oppimiseen johtavaa opetustekoa, joka voi olla esimerkiksi toimiva yhteistyömuoto tai oppimista tukeva käytäntö. Vuoden opetusteko -palkinnon saajaksi voi ehdottaa esim. kurssia, mutta ei yksittäistä henkilöä. PorKy:n mukaan Business Communication -kurssi oli ”toimintatavaltaan innostava, luova ja erilainen, mikä tuki oppimista ja valmensi työelämää varten loistavasti”. Kurssin keskeisinä oppimistavoitteina oli mm. oppia toimimaan tehokkaasti erilaisissa liiketapaamisissa ja kirjoittamaan raportteja tarkoitukseen sopivin asiatyylein sekä kehittää opiskelijoiden vuorovaikutus- ja ryhmätyöskentelytaitoja.

Vuoden 2021 opinnäytetyöksi valittiin Tampereen yliopiston Porin yksikön Johtamisen ja tietotekniikan tutkinto-ohjelmasta valmistuneen Jasmiina Tiejoen diplomityö Development of project portfolio management.

Valinnan teki Porin yliopistokeskuksen alumnineuvosto, joka sai vuoden opinnäytetyöksi neljä hyvää ehdotusta. Tiensuun työ erottui joukosta huolellisen toteutuksensa lisäksi etenkin tutkimusaiheen tärkeydellä sekä työn käytännön vaikuttavuudella. Työn aihe, projektiportfoliohallinnan ja -johtamisen kehittäminen, on hyvin perusteltu käytännön projektinjohtamiselle. Lisäksi tutkimus on liitetty alan aiempaan tutkimukseen kunnianhimoisesti ja siksi mahdollistanut myös osittaisen teoreettisen uutuusarvon luomisen. Diplomityön käytännön vaikuttavuus on kiistaton ja se kuvastaa tekijän omaa vahvaa käytännön kokemusta, kontekstin ja sen erityispiirteiden ymmärrystä sekä taitoa soveltaa teknistieteellistä tietoa.

Alumnineuvosto valitsi myös Vuoden alumnin. Vuoden alumni 2022 -tittelin sai filosofian maisteri Tommi Iivonen.

Tommi Iivonen on todellinen Porin ja Porin yliopistokeskuksen väsymätön puolestapuhuja. Tällä hetkellä hän tekee väitöskirjatutkimusta Porin yliopistokeskuksessa kulttuuriperinnön tutkimuksen oppiaineeseen ja tallentaa tärkeää paikallista kulttuurihistoriaa Porista. Iivonen on ollut monessa mukana yliopistokeskuksella, ensin opiskelija-aktiivina ja viimeksi vuosina 2020-2021 alumnineuvoston puheenjohtajana. Iivosen pitkän linjan ”yliopistokeskuslaisuus” oikeuttaa poikkeuksetta Vuoden alumnin titteliin.

Lisätietoja:
Koordinaattori Miina Yliluoma
Porin yliopistokeskus
miina.yliluoma@ucpori.fi, puh. 040 826 2889