Vesikansa-hanke selvittää kaupunkilaisten suhdetta Kokemäenjokeen

Porin yliopistokeskuksessa, Turun yliopiston maisemantutkimuksen oppiaineessa on käynnistynyt selvityshanke, jossa selvitetään porilaisten suhdetta Kokemäenjokeen ja sen ranta-alueisiin arjen ympäristöinä.

Hankkeessa haastatellaan eri alueiden asukkaita ja käyttäjäryhmien edustajia ja kartoitetaan jokeen liittyviä kulttuuriarvoja, perinteitä ja muistoja. Haastatteluja voidaan pyytää myös maastossa. Älä siis ihmettele, jos jokiympäristössä ulkoillessasi projektitutkija pyytää hetken aikaasi.

Kokemäenjoki on tärkeä osa Porin kaupunkikuvaa. Poria esittävä valokuva on usein otettu keskustasta joen yli. Joki on paljon muutakin kuin osa kaupungin julkisivua: uimarantaa, onkipaikkoja, kasteluvettä, lenkkipolkuja, melontaa, tulvapenkkoja… Joella ja sen rannoilla liikutaan, ulkoillaan, tavataan tuttuja, vietetään aikaa ja rentoudutaan lähiluonnossa. Joki virtaa asuinalueiden, teollisuusalueiden, peltojen ja luonnonympäristöjen läpi, joten ranta-alueita mahtuu Poriin monenlaisia. Joessa on liikkunut lohia ja tukkeja, mutta myös tulvia ja saasteita.

Vesikansa-hanke järjestää tilaisuuksia lapsille, nuorille ja ikäihmisille. Kartoituksen tulokset kootaan julkaistaviksi. Hankkeessa työskentelevät projektitutkijoina FM Ilona Hankonen ja FM Vuokko Kemppi-Vienola. Hankkeen rahoittaa Länsi-Suomen Osuuspankki.


Lisätietoja hankkeesta:
projektitutkija Ilona Hankonen, kihank@utu.fi 050 306 1158
projektitutkija Vuokko Kemppi-Vienola vikemp@utu.fi 040 825 4372
professori Maunu Häyrynen mauhay@utu.fi 040 864 9406