Wappumatineassa palkittiin ansioituneita ja nostettiin malja keväälle

Yliopistokeskuksen henkilökunta, opiskelijat ja alumnit juhlistivat jälleen akateemisen työvuoden kääntymistä loppusuoralle Wappumatineassa Porin Raatihuoneen juhlasalissa. Tilaisuudessa palkittiin joukko ansioituneita henkilöitä.

Vuoden alumni Antti Wallin

Turun yliopiston Kulttuurituotannon ja maisemantutkimuksen koulutusohjelman opiskelijajärjestön Kulma ry:n ehdotuksesta Porin yliopistokeskuksen Vuoden 2018 opetusteoksi valittiin Digitaalinen markkinointi ja itsebrändäys -kurssi. Kurssilla annettiin opiskelijalle valmiuksia ymmärtää digitaalista markkinointia ja kehitettiin siihen liittyviä taitoja itsebrändäyksen näkökulmasta. Kurssilla tutustuttiin digitaalisen markkinoinnin viitekehykseen ja perusteisiin. Itsebrändäykseen liittyviä mahdollisuuksia tarkasteltiin esimerkiksi muun muassa some-palveluiden, nettisivujen analytiikan, hakukoneoptimoinnin ja -markkinoinnin sekä digitaalisen markkinoinnin strategian näkökulmasta.

Kurssi toteutettiin matalan kynnyksen periaatteella eli kurssi ei vaatinut aikaisempia markkinoinnin opintoja. FM, KTM Jani Wahlman suunnitteli ja toteutti kurssin syksyllä 2019 Turun yliopiston kulttuurituotannon ja maisemantutkimuksen koulutusohjelman syventäviin opintoihin. Kurssi järjestettiin koulutusohjelman opiskelijoiden toivomuksesta. Lisäperusteluina kurssin palkitsemiselle oli myös sen rohkea poikkitieteellisyys: kurssin sisällöissä yhdistettiin kauppatieteellistä ja humanistista opetus- ja tutkimusperinnettä.

Porin yliopistokeskuksen Vuoden 2018 opinnäytetyönä palkittiin Teemu Löövin kauppatieteen pro gradu -työ The effects of unconventional monetary policy announcement on equity market – Announcement effect on the euro area stock markets. Teemu Löövin pro gradu -työ käsittelee ansiokkaasti rahoituksen ja taloustieteen rajapinnalla keskuspankkien korkopolitiikan vaikutusta yksittäisten osakkeiden hintoihin. Alumnineuvosto painotti valinnassaan työn tuomaa käytännön lisäarvoa ja tutkimuksen korkeaa tasoa.

Löövin tutkimuksen menetelmäosaamisen ja empiirisen aineiston kattavuus on gradutasolla ainutlaatuinen. Löövi osoittaa työssään aiemmin aihepiiriä tarkastelleiden tutkimusten metodologiset heikkoudet ja soveltaa menetelmiä, joilla saadaan aiempaa luotettavampia tutkimustuloksia. Opinnäytetyöpalkinnon saajan valitsi yliopistokeskuksen Alumnineuvosto yliopistoyksiköiden ehdotusten pohjalta.

Vuoden alumni 2019 -tittelin sai yhteiskuntatieteiden tohtori Antti Wallin. Wallin on osoittautunut uutteraksi ja tarkkanäköiseksi tutkijaksi, joka kantaa porilaisuuttaan ylpeästi. Wallin vaihtoi aikoinaan peltisepän hommat yliopisto-opintoihin, minkä seurauksena Westermark-seura palkitsi hänet vuoden parhaana sosiologian pro gradu -tutkimuksen tekijänä. Alumnineuvosto perustelee valintaansa Wallinin ansioilla Porin yliopistokeskuksessa tehtävän tutkimuksen popularisoinnissa ja saattamisessa valtakunnalliseen tietoisuuteen.

Wallin väitteli yhteiskuntatieteiden tohtoriksi 8.2.2019, ja väitöksen aihepiiri ylitti uutiskynnyksen niin paikallis- ja maakuntalehdissä kuin muun muassa Iltalehdessäkin. Skeittaavan sosiologin sydäntä lähellä ovat asumispolitiikka ja -ratkaisut sekä kaupunkien ja kaupunkielämän muutokset.

Teksti: Piritta Huhta
Kuva: Maria Ojanen