WiderScreen-verkkolehden uusin numero on ilmestynyt

WiderScreen-verkkolehden tämänkertaisena teemana on digitaalisen kulttuurin institutionalisoituminen. WiderScreen on JUFO-1 -luokiteltu, kaksikielinen ja avoin tiedejulkaisu.

WiderScreen-verkkolehden erikoisnumeron 1-2/2022 tarjoaa näkökulmia digitaalisen kulttuurin institutionalisoitumiseen, sen nykytilaan ja muutoksiin. Tarkastelun keskiössä ovat laajat ja poikkitieteelliset tapaustutkimukset, jotka samalla valottavat käsitteen monitulkintaisuutta.

Erikoisnumero tarkastelee laajasti ja monitieteisesti digitaalisen kulttuurin ja institutionalisoitumisen tematiikkaa teknologian ja ihmisen muuttuvassa vuorovaikutuksessa. Numerossa keskitytään vakiintuneiden organisaatioiden sekä yhteisöjen valtuuttamiskäytäntöihin ja sääntöihin sekä niiden tapaan omaksua digitaalisen kulttuurin toimintaa. Tapaustutkimuksissa tarkastelun keskiöön nousee ammattilaisten, harrastajien, kuluttajien ja tutkijoiden itseymmärryksen ja itsetietoisuuden kasvu. Kysymys on samalla teknologian kulttuurisen omaksumisen käytänteistä ja normeista, jolloin ilmiöllä on myös oma muistinsa ja historiansa.

Numeron toimittajat:
apulaisprofessori Antti Silvast, aedsi(at)dtu.dk (DTU Management, Tanskan teknillinen yliopisto)
yliopistonlehtori Petri Saarikoski, petsaari(at)utu.fi (Digitaalinen kulttuuri, Turun yliopisto)
tutkijatohtori, Tero Pasanen, tero.m.pasanen[a]utu.fi (Digitaalinen kulttuuri, Turun yliopisto)

WiderScreen on JUFO-1 -luokiteltu, kaksikielinen ja avoin tiedejulkaisu. Julkaisua koordinoi Turun yliopiston digitaalisen kulttuurin oppiaine, joka kuuluu Porin yliopistokeskuksessa toimivaan Digitaalisen kulttuurin, maiseman ja kulttuuriperinnön tutkinto-ohjelmaan.

Tutustu lehteen ja lue uusin numero widerscreen.fi >>