Yhteistyöllä kansainvälisiä osaajia Satakuntaan

Osaavan työvoiman saatavuus on Suomen tulevaisuuden kannalta merkittävä haaste. Suomalaisissa korkeakouluissa opiskelevien osaajien työllistyminen onkin olennaisen tärkeää. Porin yliopistokeskus oli mukana järjestämässä vierailupäivää, jonka aikana joukko kansainvälisiä Tampereen yliopiston IT-alan opiskelijoita tutustui Poriin ja alueen yrityksiin.​​​
Tarmo Lipping seisoo tilan etuosassa esittämässä, yleisössä kansainvälisiä opiskelijoita.

Tampereen yliopiston Porin yksikössä työskentelevä signaalinkäsittelyn professori Tarmo Lipping esitteli kansainvälisille opiskelijoille opinnäytetyöprosessin avainseikkoja.

​​​​​​​Porin yliopistokeskuksessa toimiva Tampereen yliopiston tietotekniikan yksikkö oli mukana mahdollistamassa ainutkertaista vierailupäivää Porissa torstaina 23.5.2024, kun joukko Tampereen yliopiston tietotekniikan alojen kansainvälisiä opiskelijoita saapui tutustumaan Porin kaupunkiin ja paikallisiin yrityksiin. Tilaisuuden tarkoituksena oli tutustuttaa kansainväliset opiskelijat Satakunnan IT-yrityskenttään ja tarjota heille tietoa mm. opinnäytetyöaiheista ja kontakteista. Yrityksille puolestaan tarjottiin mahdollisuus esitellä toimintojaan ja löytää riveihinsä tulevaisuuden osaajia.

– Ajatus tapahtuman järjestämisestä lähti toiveesta saada Satakuntaan lisää tietotekniikan alan koulutusta osaamisvajeen taklaamiseksi. Keskustelussa koulutuksen lisäämisestä tuli esiin, että Tampereen yliopistossa on runsaasti kansainvälisiä opiskelijoita, joilla on haasteita löytää työpaikkoja ja opinnäytetyön aiheita. Niinpä sovittiin, että pyritään törmäyttämään näitä osaajia satakuntalaisten yritysten kanssa, Tampereen yliopiston Porin yksikössä työskentelevä professori Tarmo Lipping kertoo.

Katsaus satakuntalaisiin IT-alan yrityksiin

Tampereen yliopiston, Robocoast EDIH -verkoston sekä Prizztech-kehitysyhtiön järjestämän kohtaamispäivään osallistui 24 kansainvälistä Tampereen yliopiston opiskelijaa, edustajat viidestä satakuntalaisesta yrityksestä sekä Teknologiateollisuus ry:n edustaja.

Päivän ohjelmaan kuului Crazy Townin tiloissa järjestetty aamupäivän tilaisuus, jonka aluksi kuultiin Prizztechin kansainvälisen liiketoimintapäällikön Pirita Ihamäen Robocoast EDIH -verkoston esittely. Tampereen yliopiston Porin yksikössä signaalinkäsittelyn professorina työskentelevä Tarmo Lipping puolestaan esitteli opiskelijoille opinnäytetyöprosessin avainseikkoja.

Alkusanojen jälkeen kuultiin yritysesittelyjä satakuntalaisilta IT-alan yrityksiltä. Mukana tilaisuudessa olivat Dyme Solutions, Coinmotion, BMH Technology, HeadAI sekä Huhtaware. Yritykset kertoivat ydintoiminnoistaan ja esittelivät mm. aiemmin toteutuneita opinnäytetyön aiheita. Teknologiateollisuus ry:n edustaja puolestaan esitteli opiskelijoille yhdistyksen apurahaohjelmaa, joka on tarkoitettu jäsenyrityksiin tehtävien opinnäytetöiden tukemiseen.

Esitysten jälkeen opiskelijoilla oli mahdollisuus keskustella yritysedustajien kanssa kasvokkain mm. opinnäytetyömahdollisuuksista ja työtehtävistä. Verkostoituminen ja mahdollisten opinnäytetyökontaktien löytäminen oli päivän tärkeintä antia sekä opiskelijoille että yrityksille. Iltapäivän ohjelmaan kuului myös vierailu Tactic Games Oy:ssä sekä vapaata ohjelmaa Yyterissä.
​​​​​​​

Kaksi opiskelijaa pöydän ääressä, katsovat kameraan.

Sri Lankasta kotoisin olevat Umani Welisara (vas.) ja Theshani Marambe Tampreen yliopiston englanninkielisessä Human-Technology Interaction -koulutusohjelmassa. He osallistuivat Porin vierailulle avoimin mielin.

Opiskelijoille uusia näkökulmia ja verkostoitumismahdollisuuksia

Tilaisuuteen osallistuneeseen opiskelijaryhmään kuuluivat myös Umani Welisara ja Theshani Marambe. He ovat ensimmäisen vuoden opiskelijoita englanninkielisessä Human-Technology Interaction -koulutusohjelmassa, Tampereen yliopiston ITC-tiedekunnan tietotekniikan yksikössä.

Welisara ja Marambe aloittivat opinnot Tampereella elokuussa 2023. Ensimmäisen vuoden aikana he ovat tutustuneet niin Suomeen, suomalaiseen korkeakouluopetukseen kuin suomalaisen kulttuuriinkin. He kokevat opinnot Tampereen yliopistossa monipuolisina – suurin ero heidän kotimaahansa Sri Lankaan on se, että opinnot rakentuvat Suomessa huomattavasti lyhyemmistä periodeista.

– Opiskeltavat kurssit ja aiheet vaihtuvat melko nopeasti, kun Sri Lankassa on tapana perehtyä yhteen aiheeseen perusteellisemmin yhden lukukauden ajan. Olemme kuitenkin tottuneet uudenlaiseen opiskelutapaan ensimmäisen vuoden aikana hyvin. Ilmapiiri yliopistolla on todella hyvä ja opetushenkilöstö auttavaista, Welisara ja Marambe kehuvat.

Työllistymisessä tai alaan liittyvän harjoittelupaikan löytämisessä ei Welisaraa tai Marambea ole vielä onnistanut. Joko toiveen mukaisia tehtäviä ei ole ollut saatavilla tai työllistyminen on kohdannut muunlaisia haasteita.

– Melko usein yritykset ovat vastanneet yhteydenottoihimme ja hakemuksiimme toteamalla, että olisi englannin lisäksi osattava myös suomen kieltä. Toivomme tietysti, että IT-alalta löytyisi opinnäyte- tai työharjoittelupaikka, jossa englanti työkielenä riittäisi, Welisara kertoo.

Poriin Welisara ja Marambe saapuivat avoimin mielin. Päivän ohjelma oli heidän mielestään mielenkiintoisesti rakennettu, he odottivat erityisesti saavansa lisätietoa yrityksistä ja opinnäytetyömahdollisuuksista. Tärkeänä he pitivät myös sitä, että kuulevat, mitä yritykset heiltä kansainvälisinä IT-alan opiskelijoina odottavat.

Opinnäytetyö avaintekijä työllistymisprosessissa

Dyme Solutions -ohjelmistoyrityksen toimitusjohtaja Kai Vainio oli yksi tilaisuuteen osallistuneista yritysedustajista. Hän esitteli opiskelijoille Dymen toimialaa sekä asiakkaille toteutettuja palveluita.

Kansainvälistyminen on Vainion mukaan yrityksessä vahvasti ajankohtainen asia. ELY-keskuksen rahoittaman hankkeen myötä yritykselle on tekeillä kansainvälistymisstrategia, joka rakentaa pohjaa tulevaisuudessa tapahtuvalle kehittämiselle. Kansainvälisten osaajien rekrytointi on osa yrityksen lähitulevaisuudennäkymää.

– Kansainvälisillä osaajilla on osaamista ja näkökulmaa, jollaista ei paikallisesti Satakunnasta välttämättä vielä löydy. Sen lisäksi kansainvälisillä työntekijöillä on erilaiset verkostot, jotka ovat arvokkaita myös yrityksen näkökulmasta, Vainio tiivistää.

Vainion mukaan Suomessa opiskelevien kansainvälisten opiskelijoiden kohdalla opinnäytetyö on erityisen tärkeässä asemassa työllistymistä ajatellen. Se antaa opiskelijalle erinomaisen mahdollisuuden tutustua yritykseen sekä syventyä yhteen asiantuntijuutta kehittävään aiheeseen.

Kai Vainio seisoo tilan etuosassa esittelemässä Dyme Solutions -yritystä, yleisössä kansainvälisiä opiskelijoita.

Dume Solutions -ohjelmistoyrityksen toimitusjohtaja Kai Vainio oli yksi tilaisuuteen osallistuneista yritysedustajista.

– Onnistunut opinnäytetyöprosessi on jo itsessään arvokas kokemus sekä yritykselle että opiskelijalle. Usein sen lopputuloksena on myös työllistyminen alan yritykseen, Vainio muistuttaa.​​​​​​​

Kaiken kaikkiaan päivä oli hieno tilaisuus yritysedustajille tavata kansainvälisiä opiskelijoita kasvotusten rennossa ilmapiirissä sekä mahdollisesti löytää uusia tulevaisuuden osaajia omiin riveihinsä.
​​​​​​​

Opiskelijoita ja henkilökunnan edustajia Yyterissä, seisovat puolikaaressa auringonpaisteessa.

Vierailupäivän viimeisenä ohjelmanumerona oli käynti Yyterissä.

Opiskelijat pelaavat Mölkkyä, taustalla ranta ja meri.

Kansainväliset opiskelijat pääsivät tutustumaan Mölkky-peliin Yyterin aurinkoisella rannalla.