Yksinäisyys - ystävyys - yhdessäolo: Näkökulmia ylisukupolvisiin kohtaamisiin

Kohtaaminen ja vuorovaikutus ovat hyvinvoinnin perusta, ja ystävyys voi rakentaa siltoja myös yli sukupolvien. Vastaavasti yksinäisyys on nostettu yhteiskunnalliseksi ongelmaksi, johon esimerkiksi kolmas sektori on pyrkinyt tarttumaan.

Avoin seminaari ”Yksinäisyys – ystävyys – yhdessäolo: näkökulmia ylisukupolvisiin suhteisiin” kokoaa paikallisen, kansallisen ja kansainvälisen tason asiantuntijoita asian äärelle Satakunnan yhteisökeskukseen Yhteisötalo Otavaan (Otavankatu 5, 28100 Pori, Taivas-tila).

Seminaarissa kuullaan tutkimus- ja kehittämishankkeiden sekä kolmannen sektorin toimijoiden ajankohtaisia näkökulmia ylisukupolvisiin kohtaamisiin. Tilaisuuden järjestää Tampereen yliopiston (yhteiskuntatieteet, Pori) ASTe – Akateeminen asiantuntijuus Satakunnan sosiaali- ja terveyspalvelujen tueksi –hanke (ESR). Tilaisuus on kaksikielinen ja pääosin seurattavissa sekä suomeksi että englanniksi.

Seminaarin aloittaa sosiaalipolitiikan apulaisprofessori Catherine Elliot O’Dare, joka vierailee Tampereen yliopistossa (yhteiskuntatieteet, Pori) Dublinista Trinity College –yliopistosta kesäkuussa 2019. Hänen tutkimusintressejään ovat ikääntyminen arjessa, ystävyys ja sukupolvien väliset ystävyyssuhteet. YTT, gerontologisen sosiaalityön dosentti Heli Valokivi (Tampereen yliopisto) jatkaa puheenvuorollaan aktiivisesta ikääntymisestä ja hyvinvoinnista pohjoisessa Suomessa. Turun yliopiston kauppakorkeakoulun Porin yksikön projektiasiantuntija ja sosiologian väitöskirjatutkija Jenni Huhtasalo käsittelee kumppanuutta koti- ja omaishoidon verkostoissa KumppanuusAkatemia-hankkeen kautta. Tampereen yliopiston (yhteiskuntatieteet, Pori) Tellu Rosenqvist taas avaa isovanhempien kokemuksia asumisesta lapsenlapsistaan etäällä.

Kolmannen sektorin roolia tuovat esiin Me-talo Porin koordinaattori Johanna Koskisen alustus ylisukupolvisista kohtaamisista järjestökentällä ja Outi Penttisen puheenvuoro Satakunnan Vanhustuki ry:n Yksinäisyydestä aitoon kohtaamiseen –hankkeen toiminnasta. Lisäksi seminaarin jälkeen järjestetään tutustumiskierros Yhteisötalo Otavan tiloihin ja toimintaan.

ILMOITTAUDU

Facebook-tapahtuma

Lisätiedot ja yhteydenotot:

Eveliina Kaukkila
Projektipäällikkö YTM
eveliina.kaukkila@tuni.fi

p. 050 318 2136

Vilma Wiro
Projektikoordinaattori
vilma.wiro@tuni.fi

p. 050 318 2140

ASTe – Akateeminen asiantuntijuus Satakunnan sosiaali- ja terveyspalvelujen tueksi (ESR)
https://blogs.tuni.fi/aste/

Tampereen yliopisto (yhteiskuntatieteet, Pori), Porin yliopistokeskus