Yliopistokeskuksen mentor-ohjelma on käynnistynyt

UCPori Career & Coaching -mentorointiohjelman syksy käynnistyi aloitustapaamisella 10.10.

Porin yliopistokeskuksessa on järjestetty mentor-ohjelma aina syksystä 2006 lähtien. Tänä syksynä ohjelma on käynnistynyt UCPori Career & Coaching -nimellä.

Mentorointiohjelma on tarkoitettu kaikille yliopistokeskuksen opiskelijoille. Lokakuusta huhtikuuhun kestävän ohjelman tavoitteena on antaa opiskelijalle uusia näkökulmia omien tavoitteiden pohdiskeluun sekä tukea urasuunnitteluun ja työnhakuun. Aiempina vuosina ohjelmaa on koordinoinut Turun kauppakorkeakoulun Porin yksikkö, nyt vetovastuu on siirtynyt Porin yliopistokeskukselle.

Ohjelma järjestetään edelleen yhteistyössä Prizztechin kanssa, joka kautta opiskelijoiden mentorit tulevat. Kokeneet mentorit edustavat monipuolisesti eri aloja ja haluavat aidosti jakaa omia kokemuksiaan ja olla avuksi opiskelijoille.

Tämän vuoden ohjelmassa yhteistyötä tehdään lisäksi Tampereen yliopiston Porin yksikön ASTe-hankkeen kanssa. Mentoriparien on mahdollista osallistua hankkeen järjestämiin koulutuksiin ja tilaisuuksiin, jotka tukevat mentorointiprosessia.

Kuluvan lukuvuoden ohjelma käynnistyi aloitustapaamisella, jossa mentorit ja aktorit tapasivat toisensa ensimmäistä kertaa. Tämän jälkeen parit tapaavat toisiaan itsenäisesti noin 2-5 kertaa. Tapaamiset voivat sisältää esimerkiksi keskusteluja, tutustumisen mentorin työpaikalle tai apua CV:n ja työhakemuksen tekemiseen. Huhtikuussa 2020 pidetään kaikille mentorointipareille yhteinen päätöstapaaminen ja summataan ohjelman anti osallistujille.