Porin yliopistokeskuksen yksiköiden välisten tutkimushankkeiden siemenrahan hakuaikaa jatketaan - JATKOHAKU 20.3.-30.4.2023

Porin yliopistokeskuksen tutkimuksen johtoryhmä haluaa edistää Porissa toimivien yliopistoyksiköiden yhteisten tutkimushankkeiden valmistelua jakamalla tutkimusryhmille siemenrahaa. Vuonna 2023 jaossa on yhteensä 10 000 euroa. Haku avataan uudelleen aikavälille 20.3.-30.4.2023.

Siemenrahaa jaetaan vähintään kahden Porissa toimivan yliopistoyksikön (SOC, MAB, ITC, TSE Pori, DMKT, MKK) välisille hankkeille. Rahankäyttö raportoidaan tutkimuksen johtoryhmälle erikseen sovittavalla tavalla.

Siemenrahaa jaetaan Porin yliopistokeskuksessa toimivien yliopistoyksiköiden työryhmille, jotka valmistelevat Suomen Akatemian, EU:n, Business Finlandin, merkittävän säätiön tai muun vastaavan tahon rahoitushakua.

Vuoden 2023 siemenrahaa koskevat hakemukset on laadittava hakemuslomakkeelle, joka tulee palauttaa 30.4. mennessä sähköpostitse osoitteeseen miina.yliluoma(at)ucpori.fi.
Myöhästyneitä tai puutteellisia hakemuksia ei käsitellä. Apurahoista päätetään Porin yliopistokeskuksen tutkimuksen johtoryhmän kokouksessa 3.5.2023.

Lisätietoja:
professori Riikka Korkiamäki
puheenjohtaja, Porin yliopistokeskuksen tutkimuksen johtoryhmä
riikka.korkiamaki(at)tuni.fi

Lataa ja täytä siemenrahan hakulomake (word-tiedosto).docx