Yrittäjyys arkisena puurtamisena vai sankaritarinana - miten naisyrittäjät puhuvat yrittämisestä? (Väitös: Riikka Franzén, 29.10.2021, yrittäjyys)

KTM Riikka Franzénin väitöstutkimus liiketoimintamahdollisuuksien luomisesta tarkastelee naisyrittäjien puhetta ja tarinoita yrittäjyydestä piirtäen arkisempaa ja monimuotoisempaa kuvaa yrittäjyydestä.

Turun yliopiston tiedote

Ilman mahdollisuutta ei ole kannattavaa liiketoimintaa. Franzénin väitöstutkimus tarkasteli, miten naisyrittäjät puhuvat liiketoimintamahdollisuuden luomisesta, itsestään yrittäjinä sekä liiketoiminnastaan ja mitä tämä kertoo meille liiketoimintamahdollisuuksista sekä niiden luomisen konteksteista. Tutkimuksessa analysoitiin, millaisia metaforia naisyrittäjät käyttävät liiketoimintamahdollisuuksien luomisesta sekä miten he tarinoissaan (narratiiveissaan) rakentavat ja tekevät ymmärrettäväksi identiteettiään, elämäntilannettaan ja yrittäjyyttään.

- Tutkimuksen tulokset kertovat vähemmän loistokasta ja arkisempaa kuvaa yrittäjyydestä ja yrittäjistä, kuin mihin ehkä olemme tottuneet. Naisyrittäjien tarinoissa yrittäjät eivät näyttäydy visionäärisinä sankareina, jotka yksinään taistelevat tiensä huipulle. Näissä tarinoissa yrittäjä sinnikkäästi puurtaa kohti unelmaansa, joka voi olla omasta ajankäytöstä päättäminen, itselle sopivan työympäristön luominen ja työskentely omilla ehdoillaan ja omien arvojen mukaisesti. Naisyrittäjien tilanteet, motiivit ja keinot luoda liiketoimintamahdollisuuksia ovat moninaiset, Franzén kertoo.

Yrittäjä voi olla itsekin hämmentynyt siitä, että on päätynyt yrittäjäksi. Yrittäjäidentiteetin rakentaminen vie aikaa, eikä se aina ole helppoa naisyrittäjälle, koska yrittäjyys on edelleen varsin miehinen ala eikä sen välttämättä katsota soveltuvan naiselle.

- Naisyrittäjät joutuvat luomaan mahdollisuutta samalla kun neuvottelevat ympäristönsä kanssa omasta tavastaan olla esimerkiksi nainen, vaimo, äiti, tytär, ja yrittäjä. Liiketoimintamahdollisuuksien luominen on siis sukupuolittunutta, eikä naisyrittäjäkään pysty välttämään yhteiskunnan sukupuolittuneita normeja, arvoja ja asenteita, toteaa Franzén.

Tutkimustulosten valossa liiketoimintamahdollisuuden luominen ei pääty yrityksen perustamiseen, vaan sitä luodaan pikemminkin jatkuvasti vuorovaikutuksessa muiden, esimerkiksi toisten yrittäjien, kilpailijoiden, asiakkaiden ja perheenjäsenten kanssa. Luotavaan liiketoimintamahdollisuuteen sulautuu yrittäjän henkilökohtaiset arvot, tavoitteet, unelmat ja tilanne niin, että kokonaisuuden osaset loksahtavat paikoilleen palapelin palasten tavoin muodostaen mahdollisuuden juuri ko. yrittäjälle.

***
KTM Riikka Franzén esittää väitöskirjansa ”The Construction of Entrepreneurial Opportunities - Focus on Women Entrepreneurs” julkisesti tarkastettavaksi Turun yliopistossa perjantaina 29.10.2021 klo 12. Väitöstilaisuutta voi seurata etänä

Vastaväittäjänä toimii professori Iiris Altio (Jyväskylän yliopisto) ja kustoksena professori Ulla Hytti (Turun yliopisto). Tilaisuus on suomenkielinen. Väitöksen alana on yrittäjyys.

Turun yliopisto seuraa aktiivisesti koronavirustilannetta ja viranomaisten ohjeita. Yliopisto päivittää ohjeitaan tilanteen mukaan. Ohjeet ja linkit löytyvät osoitteesta: utu.fi/koronavirus

Väittelijän yhteystiedot: rimafr(at)utu.fi, puh. 040 9644 151

Väittelijän kuva: https://apps.utu.fi/media/vaittelijat/franzen_riikka.jpg
Väitöskirja on julkaistu sähköisenä: http://urn.fi/URN:ISBN:978-951-29-8635-4