Ristiinopiskelu mahdollistaa monitieteisen tutkinnon

Ristiinopiskelu tarkoittaa sitä, että opiskelija voi sisällyttää tutkintoonsa soveltuvin osin opintojaksoja tai kokonaisen sivuaineen yliopistokeskuksen eri yksiköiden opetustarjonnasta.Ristiinopiskeluoikeutta voivat hakea kaikki Porin yliopistokeskuksen opiskelijat. Opiskeluoikeus myönnetään sellaisiin opintoihin, jotka hyväksytään opiskelijan Porissa suoritettavaan tutkintoon. Oikeus koskee myös jatko-opiskelijoita (lisensiaatti/tohtori), mutta ei tutkintoaan täydentäviä.

Yliopistokeskuksen opiskelijat voivat hakea ristiinopiskeluoikeutta mille tahansa Porin yliopistokeskuksen yksiköissä järjestettävälle kurssille (pl. Turun kauppakorkeakoulun kurssit). Oikeuden myöntäminen on mahdollista, jos kurssille on tilaa.

Ristiinopiskelulomakkeen täyttämistä ei enää tarvita Turun yliopiston yksiköiden (TuKKK ja KTMT) välisiin opintoihin. Opiskelijat voivat ilmoittautua suoraan kursseille kohdeyksikön antamien ohjeiden mukaisesti. Yksikön omat tutkinto-opiskelijat ovat etusijalla hyväksyttäessä opiskelijoita opintojaksoille.