Ristiinopiskelu

Ristiinopiskelu tarkoittaa sitä, että opiskelija voi sisällyttää tutkintoonsa soveltuvin osin opintojaksoja tai kokonaisen sivuaineen yliopistokeskuksen eri yksiköiden opetustarjonnasta.

Ristiinopiskeluoikeutta voivat hakea kaikki Porin yliopistokeskuksen opiskelijat. Opiskeluoikeus myönnetään sellaisiin opintoihin, jotka hyväksytään opiskelijan Porissa suoritettavaan tutkintoon. Oikeus koskee myös jatko-opiskelijoita (lisensiaatti/tohtori), mutta ei tutkintoaan täydentäviä.

Yliopistokeskuksen opiskelijat voivat hakea ristiinopiskeluoikeutta mille tahansa Porin yliopistokeskuksen yksiköissä järjestettävälle kurssille (pl. Turun kauppakorkeakoulun kurssit). Oikeuden myöntäminen on mahdollista, jos kurssille on tilaa.

Alla linkki ristiinopiskelukurssitarjontaan, johon on poimittu muutamia suositeltavia kursseja eri yksiköistä. Huom! Poikkeuksena Turun yliopiston kauppakorkeakoulun kurssilistaus, jossa mainittu vain ne kurssit, joille osallistuminen on mahdollista.

HUOM! Ristiinopiskelulomaketta ei enää 1.8.2018 lähtien tarvita Turun yliopiston yksiköiden (TuKKK ja KTMT) välisiin opintoihin! Opiskelijat voivat ilmoittautua suoraan kursseille kohdeyksikön antamien ohjeiden mukaisesti. Yksikön omat tutkinto-opiskelijat ovat etusijalla hyväksyttäessä opiskelijoita opintojaksoille.

Porin yliopistokeskuksen ristiinopiskelutarjonta 2019-2020 (TuKKK)

Akateeminen asiantuntijuus -ristiinopiskelukurssi, 5 op (PDF)

Ristiinopiskelun hakuajat ja ohjeet

Ristiinopiskelun hakulomake