Ristiinopiskelu

Ristiinopiskelu tarkoittaa sitä, että opiskelija voi sisällyttää tutkintoonsa soveltuvin osin opintojaksoja tai kokonaisen sivuaineen yliopistokeskuksen eri yksiköiden opetustarjonnasta.

Ristiinopiskeluoikeutta voivat hakea kaikki Porin yliopistokeskuksen opiskelijat. Opiskeluoikeus myönnetään sellaisiin opintoihin, jotka hyväksytään opiskelijan Porissa suoritettavaan tutkintoon. Oikeus koskee myös jatko-opiskelijoita (lisensiaatti/tohtori), mutta ei tutkintoaan täydentäviä.

Yliopistokeskuksen opiskelijat voivat hakea ristiinopiskeluoikeutta mille tahansa Porin yliopistokeskuksen yksiköissä järjestettävälle kurssille (pl. Turun kauppakorkeakoulun kurssit). Oikeuden myöntäminen on mahdollista, jos kurssille on tilaa.

Alla linkki ristiinopiskelukurssitarjontaan, johon on poimittu ne Turun yliopiston kauppakorkeakoulun kurssit, joille osallistuminen on mahdollista.

HUOM! Ristiinopiskelulomaketta ei enää 1.8.2018 lähtien tarvita Turun yliopiston yksiköiden (TuKKK ja KTMT) välisiin opintoihin! Opiskelijat voivat ilmoittautua suoraan kursseille kohdeyksikön antamien ohjeiden mukaisesti. Yksikön omat tutkinto-opiskelijat ovat etusijalla hyväksyttäessä opiskelijoita opintojaksoille.

Turun kauppakorkeakoulun Porin yksikön ristiinopiskelutarjonta 2020-2022 (pdf)

Ristiinopiskelun hakuajat ja ohjeet

Ristiinopiskelun hakulomake