Filosofian maisterit työelämässä

Jaana Elonen toivoo, että yritykset palkkaisivat humanisteja nykyistä rohkeammin. Porin yliopistokeskus teetti vuonna 2007 luovien alojen ennakointitutkimuksen. Ajankohtainen tutkimus selvitti ensimmäisten Porin yliopistokeskuksesta valmistuneiden...


Jaana Elonen toivoo, että yritykset palkkaisivat humanisteja nykyistä rohkeammin.


Porin yliopistokeskus teetti vuonna 2007 luovien alojen ennakointitutkimuksen. Ajankohtainen tutkimus selvitti ensimmäisten Porin yliopistokeskuksesta valmistuneiden filosofian ja taiteen maistereiden työelämään sijoittumista.

Tänä vuonna tutkimus toistettiin vuosina 2007 – 2013 Turun yliopiston Kulttuurituotannon ja maisemantutkimuksen koulutusohjelmasta valmistuneiden filosofian maistereiden osalta. Koulutusohjelmasta valmistui tarkasteltavana ajanjaksona 117 henkilöä, joista 51 eli 43,6 prosenttia, vastasi kyselyyn.

Luovilta aloilta valmistuneet filosofian maisterit ovat siirtyneet sujuvasti työelämään. Vastanneista 76 prosenttia oli kyselyhetkellä työsuhteessa. Työttömänä työnhakijana tai työvoimapoliittisessa koulutuksessa oli 16 prosenttia maistereista.

- Filosofian maisterit työllistyvät asiantuntija- ja toimihenkilötehtäviin kuntasektorille, yrityksiin sekä järjestöihin ja säätiöihin, tutkimuksen toteuttanut Jaana Elonen kertoo.

Jaana Elonen on työelämäsuuntautunut humanisti, joka on aiemmin tutkinut musiikkitieteilijöiden työllistymistä. Elonen on koulutukseltaan musiikkipedagogo ja musiikkitieteen maisteri. Hänen erityisinä kiinostuksen kohteinaan ovat klassinen musiikki ja yleisötyön mahdollisuudet.

Työharjoittelussa jalka oven väliin

Tutkinnon antamat työelämävalmiudet saavat maistereilta kiitosta. Suuri osa vastaajista kokee tutkinnon antaneen vähintään jossain määrin riittävät edellytykset tehdä alan töitä. Samaan aikaan enemmistö vastaajista on sitä mieltä, että pelkällä tutkinnolla ei työllisty, vaan siihen vaaditaan myös työkokemusta. Tässä näkyy yhteiskunnallisen tilanteen muutos. Vuoden 2007 tutkimuksessa vastaajat ajattelivat, että tutkinnolla työllistyy ilman työkokemusta.

- Tutkimukseen vastanneet pitävät työkokemusta tärkeänä ja ymmärtävät sen merkityksen työn saannille. Tästä huolimatta vain 40 prosenttia vastaajista oli osallistunut työharjoitteluun opintojen aikana, sanoo Elonen.

Työllistyminen pelkän tutkinnon avulla on harvinaista. Elonen muistuttaa, että työharjoittelu on yksi mahdollisuus luoda kontakteja ja tutustuttaa mahdolliset tulevaisuuden työnantajat omaan osaamiseen sekä oman koulutuksen antamiin valmiuksiin.

- Työnantajan ymmärrys koulutuksen sisällöistä ja työtä hakevan maisterin osaamisesta ja taidoista on tärkeässä roolissa rekrytointitilanteessa.

Humanistit taipuisivat moniin yritysten tehtäviin

Kulttuurituotannon ja maisemantutkimuksen koulutusohjelmasta opiskelija ei valmistu tiettyyn muodollista pätevyyttä vaativaan tehtävään vaan tutkinto on luonteeltaan generalistinen. Generalisti määritellään usein laaja-alaiseksi asiantuntijaksi. Elonen toteaa, että työnantaja ei ilmeisestikään tiedä generalistisen tutkinnon suorittaneen henkilön osaamisesta ja valmiuksista riittävästi.

- Yritysten pitäisi uskaltaa ajatella oman laatikon ulkopuolelle ja palkata humanisteja, joilla on siirrettävissä olevaa laajaa yleisosaamista, Elonen sanoo.

Filosofian maisterit itse eivät pidä ajatusta yritysmaailmassa työskentelystä vieraana. Yritysmaailma nähdään houkuttelevana vaihtoehtona, jopa itsestäänselvyytenä.

Työllistyminen voi aiheuttaa erityisiä haasteita jos kokee, että työnantaja ei arvosta omaa tutkintoa. Tämä ongelma liittyy usein tutkintoihin, jotka eivät valmista opiskelijaa suoraan mihinkään tiettyyn ammattiin. Luovan alan maistereiden kokeman arvostuksen määrässä on tapahtunut vuoden 2007 jälkeen muutos, sillä tuolloin suurin osa vastaajista oli sitä mieltä, että suoritettu tutkinto on arvostettu työnantajien keskuudessa.

- Onko akateeminen tutkinto kokenut inflaation? kysyy Elonen.


Teksti: Piritta Huhta

Lähde: Elonen, Jaana 2014. Porin yliopistokeskuksesta luovilta aloilta vuosina 2007-2013 valmistuneiden filosofian maistereiden työelämään sijoittuminen.