Opiskele maisemantutkimusta, kulttuuriperintöä ja digitaalista kulttuuria Porissa

Turun yliopiston Kulttuurituotannon ja maisemantutkimuksen koulutusohjelmasta valmistuu humanististen tieteiden kandidaatteja (HuK) ja filosofian maistereita (FM).

Erikoistumisalat ovat maisemantutkimus, kulttuuriperinnön tutkimus ja digitaalinen kulttuuri. Sivuaineina Porissa voi opiskella kulttuuri- ja elämysmatkailua sekä museologiaa.


Tutkimuskohteina ovat mm. verkkoyhteisöt, teollinen kulttuuriperintö, pelit, ympäristö ja Itämeren alue.


Filosofian maisteriksi valmistuminen kestää yhteishaun kautta noin viisi vuotta: ensin suoritetaan kandidaatin tutkinto (3 vuotta) ja sen jälkeen maisterin tutkinto (2 vuotta). Erillisvalinnan kautta maisteriksi valmistuminen kestää 2–3 vuotta.

Abiturientit ja muut toisen asteen koulutuksen saaneet:

humanististen tieteiden kandidaatti 180 op (HuK)
filosofian maisteri 120 op (FM)

Pääsykokeeton opiskelijavalinta: valinnat todistusten ja motivaatiotehtävän perusteella.

HAKUAIKA 18.3. - 1.4.2020

Kandidaatin tai amk-tutkinnon aiemmin suorittaneet:

Kulttuurituotannon ja maisemantutkimuksen maisteriopinnot 120 op (FM)

HAKUAIKA 18.3. -1.4.2020