Opiskele digitaalista kulttuuria, maisemantutkimusta ja kulttuuriperintöä Porissa

Turun yliopiston Digitaalisen kulttuurin, maiseman ja kulttuuriperinnön tutkinto-ohjelmasta valmistuu humanististen tieteiden kandidaatteja (HuK) ja filosofian maistereita (FM).

Erikoistumisalat ovat maisemantutkimus, kulttuuriperinnön tutkimus ja digitaalinen kulttuuri. Sivuaineina Porissa voi opiskella kulttuuri- ja elämysmatkailua sekä museologiaa.

Tutkimuskohteina ovat mm. verkkoyhteisöt, teollinen kulttuuriperintö, pelit, ympäristö ja Itämeren alue.

Filosofian maisteriksi valmistuminen kestää yhteishaun kautta noin viisi vuotta: ensin suoritetaan kandidaatin tutkinto (3 vuotta) ja sen jälkeen maisterin tutkinto (2 vuotta). Erillisvalinnan kautta maisteriksi valmistuminen kestää 2–3 vuotta.

Abiturientit ja muut toisen asteen koulutuksen saaneet:

  • humanististen tieteiden kandidaatti (HuK)
  • filosofian maisteri (FM)

Tutustu hakemiseen tarkemmin Opintopolussa >>

HAKUAIKA 13.-27.3.2024

Kandidaatin tai amk-tutkinnon aiemmin suorittaneet:

  • Digitaalisen kulttuurin, maiseman ja kulttuuriperinnön maisteriopinnot, filosofian maisteri (FM)

Tutustu maisteriopintoihin hakemiseen Opintopolussa >>

HAKUAIKA 13.-27.3.2024