Opiskele maisemantutkimusta, kulttuuriperintöä ja digitaalista kulttuuria Porissa

Turun yliopiston Kulttuurituotannon ja maisemantutkimuksen tutkinto-ohjelmasta valmistuu humanististen tieteiden kandidaatteja (HuK) ja filosofian maistereita (FM).

Erikoistumisalat ovat maisemantutkimus, kulttuuriperinnön tutkimus ja digitaalinen kulttuuri. Sivuaineina Porissa voi opiskella kulttuuri- ja elämysmatkailua sekä museologiaa.

Tutkimuskohteina ovat mm. verkkoyhteisöt, teollinen kulttuuriperintö, pelit, ympäristö ja Itämeren alue.

Filosofian maisteriksi valmistuminen kestää yhteishaun kautta noin viisi vuotta: ensin suoritetaan kandidaatin tutkinto (3 vuotta) ja sen jälkeen maisterin tutkinto (2 vuotta). Erillisvalinnan kautta maisteriksi valmistuminen kestää 2–3 vuotta.

Abiturientit ja muut toisen asteen koulutuksen saaneet:

humanististen tieteiden kandidaatti 180 op (HuK)
filosofian maisteri 120 op (FM)

Pääsykokeeton opiskelijavalinta: valinnat todistusten ja motivaatiotehtävän perusteella.

HAKUAIKA 18.3. - 1.4.2020

Kandidaatin tai amk-tutkinnon aiemmin suorittaneet:

Kulttuurituotannon ja maisemantutkimuksen maisteriopinnot 120 op (FM)

HAKUAIKA 18.3. -1.4.2020