Yliopistokeskuksen häirintätukihenkilöt auttavat ja kuuntelevat

Yliopistokeskuksen opiskelijajärjestöt ovat valinneet kahdeksan häirintätukihenkilöä vuodelle 2014. Jokaisella yliopistoyksiköllä on kaksi tukihenkilöä, jotka tukevat ja neuvovat opiskelijoita erilaisissa ongelma- ja häirintätilanteissa.

Häirintä voi olla esimerkiksi hyvän maun rajat ylittävää vihjailua tai vihamielistä käyttäytymistä. Tukihenkilöillä on vaitiolovelvollisuus, eivätkä he voi keskustella tapauksista henkilökunnan tai opiskelijajärjestöjen hallitusten kanssa.

Opiskelijasihteeri Anna-Mari Österlund kertoo yliopistoissa kohdattavan häirinnän poikkeavan hieman muista ympäristöistä.

– Korkeakoulutasolla tapahtuu kiusaamista ja ahdistelua, mutta niiden ilmenemismuodot saattavat olla erittäin vaihtelevia ja yksilöllisiä. Häirintä voikin olla välillä vaikea havaita.

Vertaistukea opiskelijalta toiselle

Toisen vuoden opiskelijat Sini Moilanen ja Jesse Laaja ovat toimineet vuoden alusta lähtien yksiköidensä häirintätukihenkilöinä.

– Tämä on iso luottamustehtävä, joten se pitää ottaa vakavasti, Laaja sanoo.

– Olen ollut tutorina, mutta tukihenkilön toimenkuva on melko erilainen, Moilanen kertoo.

Molemmat näkevät tukihenkilöverkoston olevan tarpeellinen.

– On tärkeää, että on olemassa selkeä järjestelmä nimettyine henkilöineen. Ongelmista puhuminen on helpompaa, kun opiskelijat tietävät keihin voivat ottaa yhteyttä, Moilanen pohtii.

– Häirintä on erittäin subjektiivinen kokemus. Yksi ottaa suoraan yhteyttä terveydenhoitajaan ja toinen kaipaa keskustelua vertaisensa kanssa, Laaja toteaa.

Apua asiasta ja ajasta riippumatta

Häirintätukihenkilöt osallistuivat terveydenhoitajan ja opiskelijasihteerin järjestämään koulutukseen.

– Pitää silti muistaa, että emme ole ammattipsykologeja. Autamme kuitenkin kykyjemme mukaan ja ohjaamme lisäavun etsimisessä, Laaja sanoo.

Tukihenkilöt kuuntelevat myös opiskelun ulkopuolisissa ongelmissa.

– Me olemme tavoitettavissa, koski opiskelijan esittämä asia mitä tahansa.

– Sähköposti kulkee myös kesän aikana, ja olemme tarvittaessa uusien opiskelijoiden tukena jo ennen opiskelujen alkamista, Moilanen lupaa.

Teksti: Esa Keskinen