Heli Aramo-Immosesta dosentti

Yliopistokeskuksen tuorein dosentti Tekniikan tohtori Heli Aramo-Immoselle myönnettiin tuotantotalouden dosentin arvo viideksi vuodeksi Tampereen teknillisen yliopiston Porin laitokselle.Dosentin arvo voidaan hakemuksesta myöntää henkilölle, jolla on...

Yliopistokeskuksen tuorein dosentti


Tekniikan tohtori Heli Aramo-Immoselle myönnettiin tuotantotalouden dosentin arvo viideksi vuodeksi Tampereen teknillisen yliopiston Porin laitokselle.

Dosentin arvo voidaan hakemuksesta myöntää henkilölle, jolla on perusteelliset tiedot omalta alaltaan, julkaisuilla tai muilla tavoin osoitettu kyky itsenäiseen tieteelliseen tutkimustyöhön sekä hyvä opetustaito. Tämän lisäksi vaaditaan sellainen haettavan dosentuurin alaan kuuluva tieteellinen tuotanto, joka vastaa tieteelliseltä merkitykseltään vähintään kahta hyvää väitöskirjaa.

- Kaksi täysin ulkopuolista professoria arvioivat hakijan kymmenen tieteellistä julkaisua. Arvioijat ovat siis sellaisia, jotka eivät ole olleet hakijan kanssa ennestään yhteistyössä.

- Kaikki lähtee kuitenkin liikkeelle siitä, että laitoksen johtaja esittää dosentuuria rehtorille Aramo-Immonen kertaa.

Dosentuurista hyötyä opiskelijoillekin

Dosentin arvonimestä on hyötyä sekä opiskelijoille että Tampereen teknillisen yliopiston yksikölle.

- Se antaa paitsi potkua minulle, mutta myös uskottavuutta laitoksellemme. Varsinkin rahoitusten hakeminen eri projekteihin on helpompaa, kun hakijana on myös teollisuustalouden alalla dosentti.

- Lisäksi dosenttius tuo lisämahdollisuuksia opiskelijoiden opinnäytetöihin. Voin nyt esimerkiksi ohjata ja tarkistaa niitä, vuonna 2010 vuoden tutkijaksi valittu Aramo-Immonen miettii.

Painotus kansainvälisyydessä

Tuoreen dosentuurin erityisalana on tieto- ja innovaatiojohtaminen verkottuneissa teollisuuden projektiorganisaatioissa. Aramo-Immonen haluaa painottaa erityisesti kansainvälisen tutkimus- ja opetustyön merkitystä.

- Olen jo ennen akateemista uraa työskennellyt monta vuotta kansainvälisissä asiantuntijatehtävissä. Toivon, että jatkossa teemme entistä enemmän kansainvälistä tutkimus- ja opetusyhteistyötä.

- Esimerkiksi syksyllä meillä oli täällä Porissa englannin kielellä luennoitu ”Knowledge Management” -kurssi, joka onnistui hyvin. Kurssilla oli paljon opiskelijoita ja yhtenä luennoitsijana oli tohtori Salvatore Ammirato Calabrian yliopistosta. Tällaista toivon jatkossa lisää, päättää viime vuonna opettajavaihdossa Espanjassa vieraillut Aramo-Immonen.


Teksti: Timo Riihentupa