Hyvä, paha some

Sari Östmanin mukaan myös sosiaalisesta mediasta pois jättäytyminen voi olla osa yrityksen markkinointistrategiaa. Tohtorikoulutettava Sari Östman viimeistelee sosiaalista mediaa ja elämäjulkaisemista käsittelevää väitöskirjaansa Turun yliopiston...


Sari Östmanin mukaan myös sosiaalisesta mediasta pois jättäytyminen voi olla osa yrityksen markkinointistrategiaa.


Tohtorikoulutettava Sari Östman viimeistelee sosiaalista mediaa ja elämäjulkaisemista käsittelevää väitöskirjaansa Turun yliopiston digitaalisen kulttuurin oppiaineeseen. Hänen mukaansa somelle on tapahtumassa niin kuin monille uusille asioille ennen pitkää tapahtuu: se ollaan omaksumassa osaksi arkea.

- Kuherruskuukausi sosiaalisen median kanssa on ohi ja puhetapa siitä on muuttunut. Enää ei hehkuteta somen erinomaisuutta joka käänteessä. Jotkut ovat jopa jo kyllästyneet siihen.

Sosiaalisen median käytössä pätevät pohjimmiltaan samat lainalaisuudet olipa kyseessä sitten yritys, yliopisto tai yksityishenkilö. Pelissä on aina identiteetti. Yritys haluaa hyväksyntää kohderyhmältään samoin kuin yksilö esimerkiksi Facebook-kavereiltaan. Verkosto on samastumisen paikka.

- Yksityinen ihminen hakee hyväksyntää identiteetilleen kysyen Facebook-päivitystensä kautta, millainen olen teidän mielestänne? Toisaalta hän haluaa kaveripiirinsä kautta kertoa kuuluvansa johonkin porukkaan. Samalla tavalla yritys näyttää Facebook-sivullaan muille, millaiset henkilöt ovat kiinnostuneita heistä ja kysyy, voisiko sivulla vierailija olla yksi heistä, kertoo Östman.

Passiivisuus on pahinta, mitä somessa voi tehdä

Somessa julkaiseminen vaatii mediaosaamista. Östmanin mukaan sitä on jo useilla aloilla ja nykyään sitä on myös helppo hankkia. Yritysten on helppo olla yhteydessä asiakkaisiinsa Facebookin välityksellä. Toisaalta juuri tässä piilee someen liittyvä pelko. Mitä jos yritys saa negatiivista palautetta?

- On hyvin todennäköistä, että yritys saa Fb-sivuilleen jossain vaiheessa epätoivottuja kommentteja. Ne voi kääntää yrityksen eduksi palautteen asiallisella ja asiakasta kunnioittavalla käsittelemisellä, Östman sanoo.

Olemalla itse aktiivisesti läsnä, yritys pystyy hallitsemaan omaa näkyvyyttään sosiaalisessa mediassa. Osallistuminen on aina parempi vaihtoehto kuin osallistumatta jättäminen. Tämä pätee erityisesti negatiivisen palautteen saamisen tai muun epäonnistumisen kohdalla.

- Jos yritykselle tapahtuu jokin virhe, on tärkeää kertoa siitä ensimmäisenä itse. Sen näkökulma korostuu, joka nostaa asian esille.

Jotta yritys näyttää uskottavalta, on s

ome-sisällön oltava ajantasaista. Tärkeää on myös miettiä, miten yritys tai vaikka yliopisto haluaa profiloitua.

- Sisältöjen on kiinnostettava kohdeyleisöä. Hieman raflaavat tai hauskat, mutta profiilin mukaiset julkaisut saattavat synnyttää uusia kohderyhmiä, Östman muistuttaa.

Sosiaalinen media on parhaimmillaan yrityksen näyteikkuna, jonka kautta se saavuttaa vakaampaa näkyvyyttä ja tunnettuutta. Facebook-sivu tai Instagram-tili edustaa sitä, millainen yritys on. Ne ovat keino esitellä firman työntekijöitä tai uusimpia tuotteita ja innovaatioita reaaliajassa yleisölle.

Teksti: Piritta Huhta