Hyvinkö Pyyhkii -tutkimus

Selkäsärkyjä vai muuttohalua? - Hyvinkö Pyyhkii kysyi miten pyyhkii? 20.9.2007   Tampereen yliopiston (TaY) Porin yksikön opiskelijat Maiju Salonen ja Jenni Suntila toteuttivat Ylioppilasyhdistys Pointer ry:n toimeksiannosta Hyvinkö Pyyhkii? –nimellä...


Selkäsärkyjä vai muuttohalua?
- Hyvinkö Pyyhkii kysyi miten pyyhkii?

20.9.2007


 

Tampereen yliopiston (TaY) Porin yksikön opiskelijat Maiju Salonen ja Jenni Suntila toteuttivat Ylioppilasyhdistys Pointer ry:n toimeksiannosta Hyvinkö Pyyhkii? –nimellä tutkimuksen Porin yliopistokeskuksen opiskelijoiden hyvinvoinnista.  Syyskuun 20. päivä julkaistun tutkimuksen tavoitteena oli selvittää Porin yliopistokeskuksen opiskelijoiden kokemuksia ja käsityksiä Porin ja Satakunnan alueesta yliopiston sijaintipaikkana, hyvinvoinnistaan sen laajassa merkityksessä ottaen huomioon asumisen, työn ja toimeentulon, terveyden ja sosiaaliset suhteet sekä opiskelunsa edellytyksistä ja sisällöistä sekä tulevaisuuden toiveistaan.

Pointer ry:n puheenjohtaja Jaakko Määttä totesi ylioppilasyhdistyksen hyödyntävän tutkimustuloksia muun muassa edunvalvonnassaan tekemällä kehitysehdotuksia Porin yliopistokeskuksen eri toimijoille.

– Tutkimuksen tuloksien myötä on yliopistokeskuksessa jo perustettu hyvinvointityöryhmä, johon kuuluu terveydenhoitajan, Pointerin ja Palvelukeskuksen edustajan lisäksi kaksi jäsentä jokaisesta yliopistoyksiköistä, opintotoimistojen edustajia sekä oppilaitosdiakoni, Määttä kertoi.

– Ja esimerkiksi tutkimuksessa ilmenneiden opiskelijoiden niska- ja hartiaseudun vaivojen hoitoon on jo järjestetty erityinen kehonhuoltokurssi.


Haastetta Porin seudun päättäjille


 

Hyvinkö Pyyhkii –tutkimuksen ohjauksesta vastasivat Tampereen yliopiston Porin yksikön sosiaalipolitiikan professori Satu Kalliola sekä tutkimusta varten perustettu ohjausryhmä.

– Tässä tutkimuksessa TaY vastaa myös alueellisen vaikuttamisen haasteeseen, Kalliola huomautti.

Paitsi suoranaisesti opiskelijoiden fyysiseen ja henkiseen hyvinvointiin tutkimuksen myötä lähtee yliopistokeskuksesta viestiä myös Porin seudun päättäjille ja elinkeinoelämälle.

– Tutkimuksessa ilmeni, että moni olisi valmistuttuaan lähdössä Porista pois, koska ei usko alueelta löytyvän töitä, heitti Jaakko Määttä haasteen.


 

Työllisyysnäkymät paremmat kuin uskotaan

 

Porin yliopistokeskuksen johtaja, dosentti Martti Sinisalmi oli Hyvinkö Pyyhkii? –tutkimuksessa mukana alusta saakka ja antoi tukensa, jonka myötä tutkimus oli mahdollista toteuttaa. Tuloksiin Sinisalmi oli erityisen tyytyväinen.

– Tutkimus oli hyvä, ja siinä kiinnitettiin huomioita oikeisiin asioihin. Kuitenkin kiinnitin huomiota opiskelijoiden pessimistisyyteen työsaannin suhteen, mikä ei täysin vastaa elävää elämää, joka on antanut parempia tuloksia, Sinisalmi huomauttaa viitaten yliopistokeskuksesta valmistuneiden yli tuhannen DI:n ja maisterin työllistymisiin.

– He ovat valmistuneet paitsi hyvin ja paremmin kuin muista yliopistoista valmistuneet, mutta karkeasti arvioiden myös kaksi kolmasosaa jää tälle alueelle.


Opiskeluajan yrityselämäkontaktit satsausta tulevaisuuteen

 

Martti Sinisalmi näkee toisena suurena asiana yliopistokeskuksen johdolle yrityselämäkontaktien luomisen yliopistokeskuksen opiskelijoille.

– Meillä toki on niitä, mutta siinä on vielä paljon petraamista sekä yrityselämään että julkiseen hallintoon päin, jotta opiskelijoiden työnsaanti heidän valmistumisensa jälkeen helpottuisi esimerkiksi opinnäytteiden, harjoittelutöiden ja tilaustutkimusten kautta.

Tutkimuksesta ilmeni myös kuinka peräti 59 prosenttia vastanneista toteaa työssäkäynnin viivästyttävän heidän valmistumistaan. Martti Sinisalmi näkee asiassa kaksi puolta.

– Se on toisaalta yksikkömme kannalta hyvä asia, että opiskelijat luovat kontakteja työelämään, mutta me tietysti myös toivoisimme, että meille sisääntulevat päätoimisesti opiskelevat opiskelijat myös valmistuisivat. Tämä on tärkeää sekä ulkoisen kuvan kannalta, toisaalta se merkitsee meille myös puhdasta rahaa, joka on sidonnaista tutkintojen määrään, Sinisalmi toteaa.

26.9.2007 julkistetut HYVINKÖ PYYHKII? -tutkimuksen tulokset

Teksti ja kuvat: Eija Hammarberg